18 червня 2020 р. відбулась важлива подія на кафедрі гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ

КАФ. ВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

18 червня 2020 р. відбувся сумісний міжкафедральний семінар кафедр гідроекології та водних досліджень і  гідрології суші в дистанційному режимі для проведення попереднього розгляду та експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія Смалій Оксани Вікторівни на тему “Закономірності гідролого-гідрохімічного режиму та формування якості поверхневих вод річки Сіверський Донець на початку XXI сторіччя” Науковий керівник проф. Лобода Н.С.

Семінар був проведений в дистанційному режимі з використанням системи ZOOM. В семінарі приймали участь провідні вчені зі складу Спеціалізованої Вченої ради ОДЕКУ, інших ВНЗ України, молоді вчені, аспіранти, викладачі та шановні гості з інших установ. Після заслуховування доповіді Смалій О.В. були надані відповіді на поставлені запитання, заслухані позитивні відгуки фахівців-експертів, проведено обговорення дисертаційного дослідження. В будь-якому разі Смалій О.В. та її науковий керівник Лобода Н.С. успішно пройшли важливий етап на шляху до успішного захисту дисертації в Спеціалізованій Вченій Раді ОДЕКУ.

Щиро вітаємо всіх причетних до цієї події експертів та учасників, які приділили свій час та увагу до даного семінару. Дякуємо за цінні зауваження,  поради, обґрунтовану критику і дорогоцінну підтримку! Окрема подяка за технічну підтримку заходу к.г.н., ст. викл. кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ Пилип’юку В.В. 

1 2 3 4


 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone