Наукові журнали ОДЕКУ


 

“Український гідрометеорологічний журнал”

http://uhmj.odeku.edu.ua/

http://uhmj1.odeku.edu.ua/

 

На сторінках  якого висвітлюються нові результати теоретичних та експериментальних наукових та науково-прикладних досліджень з метеорології, кліматології, фізики атмосфери, геофізики,  агрометеорології, гідрології, океанології, гідрографії,  охорони навколишнього середовища.
В журналі також друкуються статті та огляди з методичних аспектів та історії гідрометеорологічної діяльності. Журнал внесено до переліку фахових видань, затверджених ДАК МОН України у галузі географічних наук (гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія; метеорологія,  кліматологія, агрометеорологія; конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів). Матеріали друкуються українською, англійською або російською мовами.

 

Тематичні напрями, за якими друкуються статті до журналу:

 • Гідрометеорологічні аспекти моніторингу навколишнього середовища
 • Метеорологія та кліматологія
 • Агрометеорологія
 • Гідрологія суші та гідроекологія
 • Океанологія та морське природокористування

 Редакційна колегія: 


 

“Вісник Одеського державного екологічного університету”

http://bulletin.odeku.edu.ua/

 

На сторінках  якого публікуються статті за напрямками наукових досліджень університету: екологія та охорона природного середовища, менеджмент природоохоронної діяльності, економіка природокористування, інформаційні технології в екології та гідрометеорології, метеорологія, агрометеорологія, гідрологія суші, океанологія та морське природокористування, гідрографія, соціально-гуманітарні науки, а також науково-методичні статті з організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Журнал внесено до переліку фахових видань, затверджених ДАК МОН України у галузі географічних наук (гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія; метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів). Матеріали друкуються українською, англійською або російською мовами.

 

Тематичні напрями, за якими друкуються статті до журналу:

 • Охорона навколишнього середовища ;
 • Менеджмент та економіка природокористування ;
 • Метеорологія, кліматологія та агрометеорологія ;
 • Гідрологія суші та гідроекологія ;
 • Океанологія та морське природокористування ;
 • Фундаментальні науки ;
 • Геоінформаційні та технічні системи моніторингу довкілля;
 • Соціально-гуманітарні науки

 Редакційна колегія: Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone