Монографії, статті, матеріали конференцій, семінарів та з’їздів

     З використанням результатів виконаних науково-дослідних робіт за період з 2011 по 2016 рр. університетом опубліковано три монографії:

  1. Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: Монографія / За ред. Ю.С. Тучковенко, Є.Д. Гопченко. – Одеса: ТЕС, 2011. – 224 с.
  2. Степаненко С.Н. Причины обмеления Куяльницкого лимана и пути его спасения. Одесса. Экология, 2013. – 35 с.
  3. Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / За ред. Н.С. Лободи, Є.Д. Гопченка. Одеськ. держ. екол-ний ун-т. – Одеса: ТЕС, 2016. – 332 с.

     Для оприлюднення та обговорення результатів виконаних науково-дослідних робіт за участі університету організовано та проведено три Всеукраїнські науково-практичні конференції (у 2012, 2014, 2015 рр.):


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone