Семінар на кафедрі вищої та прикладної математики для проведення попереднього розгляду та експертизи дисертаційного дослідження

-fs-Math-2018.xl

На кафедрі вищої та прикладної математики 21 серпня 2020 р. відбувся у дистанційному режимі семінар для проведення попереднього розгляду та експертизи дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії, а саме:


  • Романенка Едуарда Сергійовича

Тема: “Хаотична  динаміка багатоелектронних атомних систем в електромагнітному полі”

Науковий керівник: д-р. фіз.-мат. наук, професор Глушков О.В.

Рецензенти: д-р. тех. наук, професор Софронков О.Н. та канд. фіз.-мат. наук Дубровська Ю.В.


  • Лавренка Олексія Павловича

Тема: “Чисельне моделювання еволюційної  динаміки квант.-оптичних систем у хаотичному режимі”

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доцент Ігнатенко Г.В.

Рецензенти: д-р. тех. наук, професор Софронков О.Н. та канд. фіз.-мат. наук Сєрга І.М.


  • Павлова Євгена Володимировича

Тема: “Метод передбачених траєкторій у прогнозуванні динаміки гіперхаотичних систем”

Науковий керівник: д-р. фіз.-мат. наук, професор Свинаренко А.А.

Рецензенти: д-р. тех. наук, професор Софронков О.Н. та канд. фіз.-мат. наук Сєрга І.М.


  • Терновського Євгена Валентиновича

Тема: “Релятивістська теорія розрахунку спектроскопічних характеристик багатозарядних іонів у плазмі”

Науковий керівник: д-р. тех. наук, професор  Хецеліус О.Ю.

Рецензенти: д-р. тех. наук, професор Софронков О.Н. та канд. фіз.-мат. наук Дубровська Ю.В.


1


2 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone