Вітаємо з успішним захистом кваліфікаційних робіт магістрів-гідрологів!

миниатюра

22 та 23 грудня 2020 р. на кафедрі Гідрології суші Одеського державного екологічного університету відбулисьдва засідання Екзаменаційної комісії №10з захисту кваліфікаційних робіт магістрівспеціальності 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійних програм підготовки «Гідрологія» та «Комплексне використання водних ресурсів»).

До складу ЕК№10 входили:

Голова комісії – МЕДВЕДЄВА Юлія Сергіївна, канд.геогр. наук, доцент кафедри Морські технології Національного університету «Одеська морська академія»,

члени ЕК – Шакірзанова Ж.Р., д-р геогр.наук, проф., зав. каф. гідрології суші, гарант освітньої програми, Кічук Н.С., канд.геогр.наук, доц. каф. гідрології суші, гарант освітньої програми, Сербов М.Г., канд.геогр.наук, доц., проректор з навчальної роботи.

Засідання  були проведені в дистанційному режимі з використанням платформи ZOOM.Магістрипоказали високий рівень  теоретичних та практичних знань, підготували ґрунтовні презентації та доповіді. Майже всі роботибули виконані занауковою тематикою науково-дослідної роботи кафедри гідрології суші, а також на замовлення підприємств. Тематика робіт присвячена питанням теоретичної  і прикладної  гідрології – дослідженням формування річкового стоку в різних фізико-географічних умовах, гідрологічним розрахункам та прогнозам  характеристик річкового стоку, оцінці якості води, комплексному використанню водних ресурсів.

Вітаємо студентів груп МЗГ-19, МЗГК-19 та МНЗ-2КВВР з успішним захистом кваліфікаційних робіт та присвоєнням кваліфікації «Магістр з Наук про Землю» і бажаємо подальших успіхів та нових звершень! Нехай Ваша життєва дорога буде легкою та безхмарною!

Кафедра висловлює вдячність голові та всімчленам Екзаменаційної комісії (канд.геогр.наук Медведєвій Ю.С., канд.геогр.наук Сербову М.Г., д-ру геогр.наук Шакірзановій Ж.Р., канд.геогр.наук Кічук Н.С.), а також науковим керівникам (д-ру геогр.наук Овчарук В.А., канд.геогр.наук Кічук Н.С, Кічук І.Д., канд.геогр.наук Тодоровій О.І., канд.геогр.наук Гопцій М.В., канд.геогр.наук Бурлуцькій М.Е., канд.геогр.наук Погореловій М.П.)! Зичимо Вам здоров’я, натхнення та наукових досягнень!

2

1 3
4 5
6 7
8 9