Щорічно 12 травня у багатьох країнах світу відзначається День екологічної освіти. Він веде свою історію з 1992 року, коли на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро, де обговорювалися проблеми навколишнього середовища, було підкреслено величезне значення екологічної освіти населення всіх країн світу в реалізації стратегії виживання і для сталого розвитку людства.

Важливо відзначити, що День екологічної освіти значимий не тільки для тих, хто займається екологічним просвітництвом і освітою, але і для всіх жителів нашої планети, адже мова йде про безпечне життя в майбутньому всіх нас. Прищеплення екологічної культури сьогодні – запорука збереження здоров’я майбутніх поколінь!

Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства й природи, повинна стати одним з головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і економічних проблем сучасної України.

Освітня та наукова діяльність екологічного спрямування Одеського державного екологічного університету почалася з 70-х років минулого століття. Надійним підґрунтям для цього був багаторічний досвід досліджень та підготовки кадрів у галузі моніторингу стану атмосфери, гідросфери та поверхневого шару літосфери. За минулі 30 років університетом випущено більше 10000 спеціалістів і магістрів, які успішно працюють в структурних підрозділах Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції, у відділах охорони природи на промислових підприємствах, в органах влади, науково-дослідних організаціях, викладачами ВНЗ.

На базі університету щорічно проходять конференції, олімпіади, конкурси, свята, круглі столи та інші заходи, присвячені питанням екології та охорони навколишнього середовища. Велику роль відіграє також залучення всіх бажаючих в різні природоохоронні проекти і екологічні акції, які проходять у країні.

У травні 2016 р. в Одеському державному екологічному університеті планується проведення наступних заходів з нагоди Дня екологічної освіти:

Дата проведення Заходи
12 – 20 травня Тематична виставка навчальної літератури
11 – 14 травня Конференція молодих вчених ОДЕКУ (секції екології та охорони довкілля, екологічного права і контролю, гідроекології та водних досліджень, радіоекології)
12 – 20 травня Виставка плакатів і стінних газет
Травень Зустрічі з учнівською молоддю м. Одеса та одеської області щодо популяризації екологічної освіти
Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone