Підвищення кваліфікації фахівців

Одеський державний екологічний університет

Міністерства освіти і науки України,

має державну акредитацію (  РД-IV  №  1674946  від  27.01.2015  ),

ліцензію на право ведення освітньої діяльності (  AE   №  527694  від  23.12.2014  )

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ БАЖАЮЧИХ

ПІДВИЩИТИ КВАЛІФІКАЦІЮ ФАХІВЦІВ

у 2018-2019 н.р.

   Навчання за програмами додаткової професійної освіти коротко- та довгострокових курсів підвищення кваліфікації здійснюється в очній (з відривом від виробництва) і очно-заочній формах. Загальний обсяг навчання короткострокових курсів становить 36-108 годин. Програми можуть коригуватися за змістом і за часом. При успішному закінченні навчання слухачі отримують – свідоцтво або сертифікат про підвищення кваліфікації .

   Програми підвищення кваліфікації розроблені в галузі наук про Землю (спеціалізації метеорологія, агрометеорологія, гідрологія), екології, менеджменту організацій, комп’ютерних наук  згідно з ліцензованим обсягом набору. У зв’язку з цим розроблено навчальні плани курсів підвищення кваліфікації за наступними напрямами і темами:

 • Радіоекологія, дозиметрія об’єктів навколишнього середовища та радіаційна безпека
 • Сталий туризм
 • Еколого – економічні проблеми регіонального природокористування
 • Викладання дисциплін екологічного спрямування для викладачів вузів
 • Водні біоресурси та аквакультура
 • Оцінка стану та техногенного впливу автотранспортного комплексу на навколишнє середовище
 • Охорона атмосферного повітря
 • Метеозабезпечення народного господарства
 • Метеозабезпечення авіації
 • Сучасний стан та основні напрями вдосконалення нормативної бази в області максимального стоку на річках України
 • Територіальні довгострокові прогнози гідрологічних характеристик рівнинних річок України. Автоматизація випуску оперативних гідрологічних прогнозів
 • Проектування та експлуатація сучасних систем моніторингу навколишнього природного середовища
 • Стихійні метеорологічні явища в Україні
 • Підвищення кваліфікації для начальників гідрометеорологічних станцій
 • Синоптиків з прогностичного забезпечення господарського комплексу України
 • Біометеорологія
 • Економічні основи ресурсозбереження
 • Курси ПК спеціалістів туристичної галузі
 • Правове регулювання та організація управління природоохоронною діяльністю
 • Моніторинг, оцінка та відновлення стану водних екосистем відповідно до Водної Рамкової Директиви « 000/60/ЄС»
 • Підвищення кваліфікації громадських інспекторів з охорони довкілля
 • Вимоги законодавчих та нормативних документів щодо практичної експлуатації установок очистки газу (ГОУ)
 • Основи геоінформаційних систем і технологій (практичний курс для користувачів)
 • Основи компютерної грамотності (базова компютерна підготовка)
 • Воднобалансові розрахунки
 • Інженерні обгрунтування розрахункових характеристик максимального стоку рік в періоди проходження  паводків і  водопілля та ін.

 

    Для фахівців, що працюють в галузі використання водних ресурсів, пропонуються курси підвищення кваліфікації на базі філіалу кафедри гідрології суші в Одеському облводресурсів за тематикою «Економічне обґрунтування водогосподарських об’єктів (водогосподарські проблеми Одеського регіону)».

    Курси підвищення кваліфікації спрямовані на вдосконалення професійної діяльності фахівців для роботи на посадах керівників та провідних виконавців з гідрометеорології, менеджменту, екології та природокористування, водних біоресурсів, інтернет-технологій, державного управління. В цьому випадку можлива організація індивідуальних курсів ПК.

Строки проведення курсів призначаються по мірі формування групи слухачів.

Для проходження навчання на курсах підвищення кваліфікації необхідно:

 1. Надіслати листа-заявки на им’я ректора ОДЕКУ Степаненко С. М.
 2. Оформити договір (типовий договір розміщено на сайті університету) в 2-х прим.
 3. Узгодити умови Договору і терміни проведення Підготовки.
 4. Здійснити оплату Підготовки за рахунком (виставляється на підставі заявки).
 5. Представити оригінали заявки, договору про навчання в 2-х прим., а також копію документа про оплату (ПДВ не обкладається).

Місце проведення – ОДЕКУ або ОДЕКУ з елементами дистанційного навчання.

У вартість Підготовки входить оплата навчання, організаційно-методичне забезпечення, включаючи навчально-методичні матеріали.  Вартість навчання  на 1.12.2018р. за одного слухача при групі від 10 слухачів становить 1400 грн. (ПДВ не обкладається, про що слід вказувати в платіжному дорученні).

Оплата проживання у вартість навчання не входить.

Директор ЦПО Полетаєва Лариса Миколаївна
Методист ЦПО Носенко Ганна Василівна

 

Контакти:

Одеса 68016, вул. Львівська, 15, каб. 210 НЛК №1

fpk@odeku.edu.ua

Тел. +38 (0482) 42-57-16


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone