Дні науки в Одеському державному екологічному університеті

National_Academy_of_Sciences_of_Ukraine

У  листопаді-грудні 2018 р. в Одеському державному екологічному університеті відбулися Дні науки присвячені 100-річчю Національної Академії Наук України. В межах їх проведення провідними науковцями університету за напрямками їх досліджень був прочитаний цикл науково-популярних лекцій для викладачів, аспірантів, студентів. Зокрема:

«LATEX – нова розмітка наукових текстів»

Доповідач – доц. кафедриінформаційних технологій, к.техн.н. Великодний С.С. Дата проведення 07.11.2018 р.

«Инфракрасные системы с обратной биологической связью)»

Доповідач –завідувач  кафедрою інформатики проф., д.техн.н. Мещеряков В.І. Дата проведення 07.11.2018 р.

«Вплив змін клімату на агрокліматичні ресурси України»

Доповідач – завідувач кафедри агрометеорології та агроекології д.геогр.н., проф. Польовий А.М. Дата проведення 14.11.2018 р.

«Траєкторії кліматичної системи Землі в епоху Антропоцену та чому 1,5°С краще ніж 2,0°С»

Доповідач – ректор університету д.фіз.-мат.н., проф. Степаненко С.М. Дата проведення 22.11.2018 р.

«Катастрофічні  повені  на річках Земної Кулі та України: історичні відомості, сучасний стан та тенденції на майбутнє»

Доповідач – директор Гідрометеорологічного інституту д.геогр.н.,  доц.Овчарук В.А.

Дата проведення 22.11.2018 р.

«Гідроекологія: задачі та перспективи розвитку»

Доповідач – завідувач кафедрою гідроекології і водних досліджень д.геогр.н., проф.Лобода Н.С.Дата проведення 27.11.2018 р.

«Міжнародні проекти і дослідження в області Наук про Землю: огляд наукових конференцій»

Доповідач – професор кафедри метеорології і кліматології, д.геогр.н.,  доц. Семенова І.Г.

Дата проведення 27.11.2018 р.

«Екологічні аспекти розробки покладів сланцевого газу та нафти»

Доповідач – завідувач кафедрою екології  та охорони довкілля проф., д.геолог.-мін. н., проф. Сафранов Т.А.

«Сучаснний стан гидрологічного прогнозування водного режиму річок України» 

Доповідач – завідувач  кафедрою гідрології суші, д.геогр. н., проф.Шакірзанова Ж.Р.

Дата проведення 13.12.2018 р.

Дякуємо лекторам за інтересні та змістовні доповіді!

 


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone