«Екологічгі проблеми регіонів України»

Науковий керівник – академік Міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності, член Балканської екологічної асоціації, професор, доктор геолого-мінералогічних наук Сафранов Т.А.

Сафранов

У межах цієї наукової школи проводяться наукові дослідження за напрямками: ранжирування території та акваторії південних регіонів України за рівнем природно-техногенної небезпеки, комплексна оцінка якості довкілля урбанізованих територій з метою управління якістю навколишнього середовища; оптимізація системи поводження з муніципальними відходами; стан та якість природного середовища прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я. За останні 5 років в межах наукової школи підготовлені 1 доктор та 3 кандидати наук, видані 7 підручників, 4 навчальних посібника, 3 монографія, понад 300 наукових статей, успішно завершені 3 науково-дослідні роботи. Представники наукової школи приймали участь у виконанні міжнародної програми «NEAR-4 (Network Environment Assessment and Remediation)», яка фінансувалась урядом Швейцарії (Женевський університет). Щорічно проводиться Міжнародна наукова конференція молодих вчених, яка присвячена регіональним екологічним проблемам.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone