Еколого-економічний факультет

Про факультетАдміністраціяКафедриЛабораторіїНовини

Власний сайт: eef.odeku.edu.ua

Положення про факультет: Положення про еколого-економічний факультет

Вчена рада факультету: Склад Вченої ради еколого-економічного факультету

 

Logotip-ekologo-ekonomichnogo-fa-tЕколого-економічний факультет був створений у результаті проведеної 3 січня 2006р. реорганізації існуючих факультетів: комп’ютерних наук та менеджменту і екологічного факультету.

Екологічний факультет почав свою історію існування у Одеському гідрометеорологічному інституті з 1 липня 1992р. До нього входили чотири спеціальні кафедри – кафедра екології, кафедра промислової екології, кафедра урбоекології та кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища. Першим деканом був доцент кафедри автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища Ауров Валентин Валентинович.

Підготовка фахівців зі спеціальності 2513 “Охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування” в ОГМІ почалася з 1991 року. А наступного року вже створений цілий факультет! Такий стрімкий розвиток був пов’язаний, по-перше, з досвідом, який набули викладачі інституту при підготовці фахівців зі спеціалізацій “метеорологічні аспекти забруднення атмосфери” (спеціальність “Метеорологія”, початок підготовки 1975 рік) та “радіоекологія” (спеціальність “Гідрологія суши”, початок підготовки 1987 рік); і, по-друге, з активною роботою по розширенню підготовки фахівців-екологів зав. кафедрою екології Лоєвої І.Д. та проректора з навчальної роботи Степаненко С.М. Так, якщо перший випуск екологів нараховував 14 чоловік, то на перше вересня 2001 року факультет вже нараховував понад 700 студентів.

Еколого-економічний факультет готує фахівців за двома напрямами – „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” та „Менеджмент”.

Нині до складу факультету входять кафедри:
– кафедра екологічного права і контролю;
– кафедра економіки природокористування.;
– кафедра менеджменту природоохоронної діяльності;
– кафедра українознавста та соціальних наук.
Завданням кафедри екологічного права є, насамперед, підвищення рівня знань студентів еколого-економічного факультету в галузі законодавчого і нормативно-правового забезпечення України з питань охорони довкілля і раціонального природокористування. Ця підготовка фахівців-екологів є необхідною умовою успішної реалізації екологічної політики держави.

Кафедра під керівництвом професора, доктора географічних наук, академіка Української екологічної академії наук Лоєвої Інеси Дмитрівни веде підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів в рамках напрямку «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» по спеціальностям: Екологічний контроль та аудит; Заповідна справа; Екологічна політика і право. В рамках спеціальності «Екологічний контроль та аудит існує спеціалізація «Прикордонний екологічний контроль». Для успішної підготовки фахівців – майбутніх екологічних інспекторів – на кафедрі діє лабораторія «Робоче місце інспектора».

Випускники, які отримали дипломи зі спеціальностями кафедри працюють в структурних підрозділах Міністерства екології та природних ресурсів України, у відділах охорони природи на промислових підприємствах, в органах влади, науково-дослідницьких організаціях, викладачами екології в середніх загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях і коледжах, в громадських екологічних організаціях.

Підготовку фахівців еколого-економічного профілю на факультеті ведуть кафедри Менеджменту природоохоронної діяльності та Економіки природокористування. На цих кафедрах велика увага приділяється животрепетним проблемам економіки природокористування та менеджменту природоохоронної діяльності.

У сучасних умовах, коли змінилися умови господарювання, коли необхідно завойовувати ринки збуту та залучати інвестиції потреба у фахівцях менеджерів, в тому числі екологічних менеджерів дуже велика.

На кафедрі Менеджменту природоохоронної діяльності під керівництвом професора, доктора економічних наук Ковальова Володимира Георгійовича ведеться підготовка бакалаврів за напрямом «Менеджмент» та магістрів зі спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», «Менеджмент природоохоронної діяльності» і «Бізнес адміністрування».

Кафедрою Економіки природокористування, яку очолює доктор економічних наук, професор, Губанова Олена Ростиславівна веде підготовку магістрів зі спеціальності «Економіка довкілля та природокористування» та викладає базові економічні дисципліни для бакалаврів напряму «Менеджмент».

Для підвищення наукового потенціалу кафедр факультету, залучення талановитих студентів до наукових досліджень на базі Одеській філії Інституту біології південних морів НАН України, Українського Наукового центру екології моря, Інституту проблем ринку еколого-економічних досліджень Академії наук України, НПП «Тузловські лимани» функціонують філії кафедр.

На факультеті велика увага приділяється науково-дослідницькій роботі студентів. Під керівництвом викладачів факультету студенти приймають активну участь у науково-дослідницькій роботі, зокрема, готують наукові статті та доповіді на міжнародні, всеукраїнські, регіональні науково-практичні конференції, симпозіуми, семінари.

Доброю традицією факультету стало проведення свята «День еколога», що проходить у квітні та присвячується всеукраїнському святу «День довкілля». Цьому дню, як правило передує ціла декада різних заходів екологічного напряму. Це можуть бути такі заходи як: проведення акції по посадці зелених насаджень, приведення в належний стан міських територій; заходи щодо підвищення екологічної свідомості населення; семінари, урочисті збори екологічної тематики; конкурси і фестивалі.

Студенти факультету приймають активну участь у спортивному житті університету. Деякі з них успішно захищають інтереси університету на різних рівнях спортивних змагань – від міських до міжнародних. Підтримувати спортивну форму їм допомагають всілякі засоби сучасного спортивного комплексу університету.

Сьогодні в організації плідної роботи факультету декану  допомагають заступники: з навчальної роботи – старший викладач кафедри екологічного права і контролю  Тимощук Марина Олександрівна; з виховної роботи – доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності Смирнова Катерина Володимирівна; з міжнародної співпраці і науки – к.є.н. Тонконога Ірина Василівна. Організаційну роботу виконує диспетчер факультету Верба Олена Федорівна.

Декан 

к. г. н., доцент
Владимирова Олена Геннадіївна

  Заступник декана з навчальної роботи за суспільними засадами
ст. викладач кафедри екологічного права і контролю
Тимощук Марина Олександрівна
Заступник декана з виховної роботи за суспільними засадами
к.е.н, доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності
Смірнова Катерина Володимирівна
Заступник декана з міжнародної роботи за суспільними засадами

к.е.н., доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності
Тонконога Ірина Василівна
Диспетчер деканату

Гасанова Олена Федорівна

 

Диспетчер деканату

Горенська Вікторія Миколаївна

Контакти:

  • адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65016
  • аудиторія (кабінет):403  НЛК – 2
  • тел.: +380(48)7852715; +380(482)425718
  • e-mail: dean-eko@odeku.edu.ua

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone