Факультет комп’ютерних наук, управління та адміністрування

Про факультетАдміністраціяКафедриЛабораторії

Власний сайт: http://fkn.odeku.edu.ua/

Положення про факультет: Положення про факультет комп’ютерних наук, управління та адміністрування

Вчена рада факультету: Склад вченої ради ФКНУА

Факультет комп’ютерних наук – один з найбільш інноваційних факультетів, що динамічно розвивається в університеті. ФКН створений 1 вересня 1998 р. для підготовки фахівців за сучасними напрямками в галузі інформаційних технологій.

На факультеті здійснюється підготовка студентів:

Рівень вищої освіти  «Бакалавр» за спеціальністю  122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», термін навчання за денною формою – 4 роки, за заочною –  5 років.
Рівень вищої освіти  «Магістр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації  «Інформаційні управляючі системи та технології» та  «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг».
Освітньо-професійна підготовка триває 1,5 років на денній та 2 роки на заочній формі навчання.

На факультеті працює  47 викладачів  (29 кандидатів наук і доцентів, 8 докторів наук, професорів) і навчається близько 300 студентів. За останні п’ять роки викладачі факультету опублікували 755 статей і докладів, видали 15 монографій та навчальних посібників. Підготовлено 12 кандидатів і докторів наук.

На факультеті функціонує Навчально-практичний центр інформаційних та мережевих технологій, 4 сучасні проблемно-орієнтовані лабораторії, 14 навчальних комп’ютерних класів і спеціалізованих аудиторій з мультимедійним обладнанням.

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету активно співпрацюють з регіональними вищими навчальними закладами України 1-3 рівнів акредитації, які готують молодших спеціалістів за спеціальностями «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» та «Обслуговування програмних систем і комплексів».

На факультеті використовуються найсучасніші підходи до організації навчального процесу та самостійної роботи студентів. Проводяться заняття в 4 студентських гуртках, діє науковий семінар «Нові інформаційні технології. Теорія і практика». Студенти факультету активно приймають участь в командних  та особистих першостях і олімпіадах з комп’ютерних наук та програмування (як всеукраїнських, так і міжнародних), де посідають призові місця.

Висока якість навчання забезпечується сучасною матеріально-технічною базою, висококваліфікованими викладацькими кадрами і міжнародними зв’язками,  які дають можливість інтегрувати в навчальний процес академічні програми провідних міжнародних  ІТ-компаній. З 2012 році на базі факультету діє Мережева академія Cisco. Окрім використання кращого міжнародного досвіду партнерство дозволило впровадити у навчальний процес новітні інтегровані технології, технічні та інформаційно-комунікативні засоби навчання.

Факультет активно співпрацює з ІТ-компаніями, що мають представництва в Одесі. Можливість отримання додаткової професійної освіти та кваліфікаційних сертифікатів міжнародного зразка забезпечує конкурентоспроможність випускників факультету на ринку ІТ-праці.

 

Kovalenko  

Декан факультету

к. г. н., доцент

Коваленко Людмила Борисівна

Заступник декана з навчальної роботи

к.екон.н., ст.викладач кафедри менеджменту природоохоронної діяльності

Козловцева Валентина Анатоліївна

 Вохминцева Т.Б.  

Заступник  декана  з  міжнародної роботи

старший викладач кафедри інформаційних технологій

Вохменцева Тетяна Борисівна

Ponomarenko  

Заступник декана з виховної роботи

старший викладач кафедри інформаційних технологій

Пономаренко Олена Леонідівна

Вика  

Диспетчер деканату

Клепатська Вікторія Вікторівна

Контакти:

  • адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65016
  • аудиторія (кабінет): 325 НЛК – 1
  • тел.: +380(482)326759; внутр.: 201
  • e-mail: dean-comp@odeku.edu.ua

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone