Факультет магістерської підготовки

Про факультетАдміністраціяКафедриЛабораторії

Власний сайт:     fmap.odeku.edu.ua

Положення про фаультет: Положення про факультет МП

Вчена рада факультету: Склад Вченої ради факультету магістерської підготовки

 Деканат магістерської та аспірантської підготовки створений наказом ректора на підставі рішення вченої ради університету від 27 березня 2003 р., згідно листа МОН Україні від 11 вересня 2003 р. № 10/1- 998 та підпорядковується проректору з наукової роботи.

У своїй діяльності деканат, як структурний підрозділ Одеського державного екологічного університету, керується чинним законодавством України, Статутом ОДЕКУ, Положенням про організацію навчального процесу в Одеському державному екологічному університеті.

Учасниками освітньо-виховного процесу згідно зі статтею 52 Закону України «Про вищу освіту» є: здобувачі вищої освіти – магістри, аспіранти, докторанти; керівні науково-педагогічні та педагогічні працівники, спеціалісти; представники підприємств, установ і організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

Сьогодні на факультеті навчаються студенти на рівні вищої освіти магістр за 23 освітніми спеціальностями: Екологія та охорона навколишнього середовища, Прикладна екологія та збалансоване природокористування, Екологічна безпека, Екологічний контроль та аудит, Радіоекологія, Заповідна справа, Метеорологія, Океанологія, Гідрологія, Гідрографія, Агрометеорологія, Атмосферна геофізика, Кліматологія, Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент природоохоронної діяльності, Інформаційно-управляючі системи та технології, Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг , Водні біоресурси , Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів, Економіка довкілля і природних ресурсів, Бізнес-адміністрування, Екологічна політика і право.

Підготовка магістрів університету здійснюється за денною та заочною формою навчання за спеціальностями згідно з ліцензією. На факультеті вищу освіту здобувають вищу освіту і громадяни інших країн.

Освітньо-наукова підготовка триває 2 роки за денною формою навчання; освітньо-професійна підготовка триває 1,5 роки за денною та 2 роки за заочною формою навчання.

Головним завданням діяльності деканату є: реалізація права громадян на здобуття вищої освіти; забезпечення умов для оволодіння системою знань; забезпечення умов для самореалізації особистості; забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікаційних кадрах.

Деканат координує науково-дослідну роботу студентів та діяльність наукового товариства студентів та аспірантів в ОДЕКУ, проведення щорічної студентської наукової конференції ОДЕКУ, всеукраїнської наукової конференції студентів і аспірантів «Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів», щорічної наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, всеукраїнської студентської олімпіади з екології.

Студенти факультету приймають активну участь у спортивному житті університету, захищають честь університету на спортивних змаганнях різного рівня – від факультетських до міжнародних.

Сьогодні деканат очолює кандидат географічних наук, доцент кафедри метеорології та кліматології Боровська Галина Олександрівна.

До складу факультету входять кафедри:

  • іноземних мов (завідувач – к.філол.н., доцент П’янова І.Ю),

  • вищої та прикладної математики (завідувач – д.ф.-м.н., професор Глушков О.В.)

  • загальної та теоретичної фізики (завідувач – д.ф.-м.н., професор Герасімов О.І.)

  • фізичного виховання (завідувач – доцент Харасанджіанц О.Г.)

 

  Декан 

к. геогр. наук, доцент кафедри метеорології та кліматології Боровська Галина Олександрівна.

  Заступник декана з навчальної роботи

 

  Заступник декана з виховної роботи

старший викладач кафедри іноземних мов

Кудєліна Ольга Юріївна

  Диспетчер деканату

Романова Наталія Василівна

 

Контакти:

  • адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65016
  • аудиторія (кабінет): 210 НЛК-1
  • тел.: +380(482) 32-67-58
  • e-mail: magistr@odeku.edu.ua

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone