Інформація для випускників колежів і технікумів

Набір на підготовка здобувачів вищої освіти – випускників технікумів і коледжів ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання у 2016 році здійснюється за такими спеціальностями (спеціалізаціями):

Шифр та найменування спеціальності Спеціалізація (освітня програма)
073 Менеджмент Менеджмент організація, менеджмент природоохоронної діяльності
101 Екологія  
103 Науки про Землю Метеорологія, гідрологія
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Геоінформаційні системи та технології, Інтернет програмування, системи моніторингу навколишнього середовища
207 Водні біоресурси та аквакультура Рибоохорона, раціональне використання гідробіоресурсів, аквакультура

 

Строки подачі документів:

Для вступників за денною формою навчання

– з 11 липня до 18:00 год. 20 липня 2016 року.

Вступний іспит у формі тестових завдань для зазначеної категорії абітурієнтів проводяться з 21 по 23 липня 2016р.

 

Для вступників за заочною формою навчання

– з 15 серпня до 18:00 год. 6 вересня 2016 року.

Вступний іспит у формі тестових завдань для зазначеної категорії абітурієнтів проводяться з 7 по 9 вересня 2016р.

 

Перелік документів:

– заява встановленої форми, в який вказується спеціальність (спеціалізація), форма навчання тощо;

– документи державного зразка (атестат і диплом) про раніше здобутий освітній і освітньо-кваліфікаційний рівні, на основі яких здійснюється прийом до університету  і додатки до них;

– документи (при наявності), які підтверджують право вступника на зарахування поза конкурсом, зарахування в першочерговому порядку тощо;

– копія документа, що посвідчує громадянство вступника.

– військовозобов’язані вступник (тільки для денної форми навчання) особисто пред’являє військовий квіток або посвідчення про приписку.

 

Умови подачі документів до приймальної комісії:

Всі абітурієнти – випускники коледжів і технікумів, які вступають на денну або заочну форму навчання ОДЕКУ, подають документи до приймальної комісії університету виключно у паперовому вигляді.

 

Програми вступних іспитів (співбесіди) розміщені на офіційному сайті університету за посиланням: Програми вступних іспитів та співбесід

 

Всім іногороднім студентам та курсантам денної форми навчання надаються місця у студентських гуртожитках університету, які знаходяться на відстані 150-200 м. від головного корпусу ОДЕКУ.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone