Інформація про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями у 2014 р.

Інформація про  наукове та науково-технічне співробітництво
із закордонними організаціями у  2014 р.

Університетом укладені угоди про освітньо-наукове співробітництво з 64 зарубіжними науковими установами та вищими навчальними закладами у наступних країнах: Австрія, Бельгія, Білорусь, Велика Британія, В’єтнам, Греція, Грузія, Данія, Іспанія, Італія, Литва, Мексика, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Німеччина, Фінляндія, Швейцарія.

Університет є  членом та партнером наступних міжнародних організацій: Азіатсько-Тихоокеанська асоціація вчених-дослідників (APASA), Альянс університетів  за  демократію (AUDEM), Європейської організації співробітництва в галузі наукових досліджень і технологій (COST), Євразійської Асоціації Університетів та Чорноморської Мережі Університетів.

У складі консорціумів європейських університетів та науково-дослідних установ  Одеський державний екологічний університет у 2014 році виконував:
3 міжнародних проекти за грантами програми TEMPUS IV: 1) «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища», 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR (2010 – 2014 рр.); 2) «Освіта в галузі прикладних морських наук», 517271-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR (2011 – 2014 рр.); 3) «Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах», 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES (2013-2016 рр.);
грант на виконання міжнародного дослідницького проекту 7-ої Рамкової Програми Європейського Співтовариства “Комплексне управління водними ресурсами і  прибережною зоною в Європейських лагунах в умовах змін клімату” (LAGOONS),  FP7-ENV-2011 № 283157 (2011-2014 рр.);
грант на виконання міжнародного дослідницького проекту «Комплексне управління «гарячими» точками   і збереження екосистеми Чорного моря – HOT BLACK SEA» в межах Спільної операційної програми «Басейн Чорного моря – 2007-2013 роки» ініційованої ЄС (2013-2015 рр.);
грант за Програмою транснаціонального співробітництва країн південно-східної Європи (South East Europe Transnational Cooperation Programme) «OrientGate – Застосування знань про клімат у плануванні», INTRA-5100828.

У 2014 р. на базі університету відбулися:
Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасний стан регіональних екологічних проблем та шляхи їх вирішення» (зареєстрована МОН України), за участю викладачів і науковців з Болгарії, Киргизької Республіки, Росії та Словаччини;
Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», на якій були представлені роботи молодих науковців з Білорусі, Данії, Казахстану, Молдови, Росії та України (зареєстрована МОН України);
Молодіжно-культурний обмін «Перспективи розвитку міжнародного туризму і культурного обміну: екологічний погляд» за участю представників німецької молоді міста Саарбрюккен, ФРН;
Міжнародний науковий семінар   «1. Концепція та моделювання явища цвітіння шкідливих водоростей. 2) Потенційні наслідки впливу зміни клімату на сільське господарство та навколишнє середовище: дослідження та концепція моделювання» проведений  представником Факультету сільського господарства Університету Далхаузі (Канада);
Міжнародний науковий семінар   «Одеське цунамі 27 липня 2014 р.: Що це було?  Екологічні  наслідки цунамі у Фукусимі (Японія)»  проведений працівниками Університету Фукусіми та лабораторії цунамі Інституту океанології РАН ім. П.П. Ширшова (РФ).

Університет прийняв участь в організації та проведенні  Міжнародної конференції  «Геометрія в Одесі-2014» проведеного у м.Одеса на базі Одеської національної академії харчових технологій 26-31 травня 2014 р.

За індивідуальними грантами науково-педагогічні працівники університету приймали участь у виконанні 17 міжнародних наукових проектів. 17 науково-педагогічних працівників, мали відрядження за кордон для викладацької та наукової роботи, 7 пройшли стажування та підвищення кваліфікації за кордоном, 5 студентів та аспірантів пройшли практику або стажування у закордонних організаціях.

Науково-педагогічні працівники ОДЕКУ проходили стажування у Варшавському університеті природничих наук, Польща, з 5 по 19 січня 2014 р., в рамках проекту 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища», а також з 2 по 30 листопада 2014 р. – у Варшавському університеті за проектом «Інноваційний університет та лідерство». Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти ОДЕКУ брали участь у Міжнародній літній школі «Pecs Debate Academy», з 16 по 27 липня 2014 р., яка проходила у м. Печ, Угорщина, а також у Весняній школі та Заключній зустрічі в рамках міжнародного проекту ReSet, з 5 по 9 травня 2014 року, в с. Негоріле, Білорусь.

За Конкурсом МОН України (2013) 1 магістрант ОДЕКУ пройшов стажування в Копенгагенському університеті, Данія, з 12 грудня 2013 по 25 січня 2014.

Отримано Диплом за активну участь та підтримку Міжнародної Басейнової інформаційно-просвітницькій кампанії „Збережемо  Дністер”, що відбулася з 23 березня по 16 жовтня 2014 р. та охопила 9 районів Одеської області, м. Одеса та сусідні райони Молдови.

Укладено угоди про впровадження програм подвійних дипломів з Аграрним Університетом м. Пловдив (Болгарія), Вищою школою туризму і екології в Су́хій-Бески́дзькій, Університетом технологічних та природничих наук в м. Бидгощ (Польща), Університетом Авейро (Португалія), Російським державним гідрометеорологічним університетом та Університетом Гвадалахари (Мексика).

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone