Кафедра довузівської підготовки

Підрозділ: Кафедра довузівської підготовки
Вид підрозділу: Кафедри
Будинок: Навчально-лабораторний корпус №1
Кабінет:  334 НЛК 1
Телефон: (0482) 42-77-64
E-mail: foreign2@odeku.edu.ua
Положення: Положення про кафедру довузівської підготовки
В.о. завідувач кафедри: к.геогр.н., Галич Єлизавета Анатоліївна

Опис: Загальна інформація
Підготовка студентів
Наукова діяльність та міжнародне співробітництво