Компетентності магістрів, випускників кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності – підтверджено!!!

ODEU-копия2019mall(1)

21-23 грудня 2020 р. на  кафедрі публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності  відбувся захист 22 магістерських кваліфікаційних робіт з освітньо-професійних програм  “Менеджмент організацій та адміністрування” та “Публічне управління та адміністрування”.

Захист, в умовах сьогодення, відбувався в дистанційному форматі на платформі Zoom, що вже не є новизною для учасників навчального процесу, але потребує створення особливих умов.

Комісія під головуванням д.е.н., професора, завідуючого кафедрою обліку та аудиту ОНАХТ Немченко В. В., у складі зав.кафедрою, к.е.н., доцента Павленко О. П., к.е.н., доцента Розмариной А. Л. та к.е.н., доцента Смірновой К. В. досить критично заслухали доповіді та своїми питаннями визначали глибину наукових пізнаннь у дослідженнях доповідачів.

Здобувачі освіти РВО “магістр” порадували своїми виступами та відповідями на питання членів комісії. Ряд наукових розробок було запропоновано до впровадженння.

 Особливо хочеться відмітити блискучий захист Корой Віталія, Тупалова Андрія, Сидорака Андрія та Головченко Галини. Сподіваємося на практичну реалізацію їх ідей, карє’рне зростання та продовження співпраці з кафедрою у якості стейкхолдерів, які внесуть своє, професійне  бачення на освітньо-професійні програми «Менеджмент організацій та адміністрування» та «Публічне управлінння та адміністрування», вже з позиції  работодавця.

Ми радо вітаємо випускників магістратури і бажаємо їм успіхів в побудові подальшої кар’єри, нових цілей, досягнень та звершень, гарних спогадів про навчання!

Пам’ятайте, що життя у ХХІ столітті – це щоденні виклики, і бажання вчитись і набувати нові знання завжди допоможе подолати будь-які перепони та відкрити усі двері. Ми впевнені, якщо вашим гаслом буде “lifetime learning”, успіх  Вас обов’язково знайде.

Защита

Неделку Нигора
Дариенко Корой
Сидорак Тупалов
Базюк Волошенюк
Головченко

Пам’ятайте, що життя у ХХІ столітті – це щоденні виклики, але бажання вчитись і набувати нові знання завжди допоможе подолати будь-які перепони та відкрити усі двері. Ми впевнені, якщо вашим гаслом буде “lifetime learning”, від успіху ви не втечете.

Комиссия