Конференція молодих вчених з гуманітарних дисциплін кафедри українознавства та соціальних наук

мініатюра(5)

8 травня 2019 року на кафедрі українознавства та соціальних наук  під керівництвом завідувача кафедри канд. іст. наук доц. Бубнова І.В. відбулося засідання секції з соціальних і гума          нітарних дисциплін у межах Конференції молодих вчених ОДЕКУ. В роботі секції взяли участь 13 магістрантів першого та другого року навчання, які представляли групи МВБ-18, МЕПП-18,  МГ-28.

Підготовлені доповіді під науковим керівництвом старших викладачів кафедри Глушкової Н.М., Мирошниченко М.І., Слободянюк О.Р. охоплювали широку тематику в галузі соціально-психологічних і мовно-комунікативних питань. Розглядались проблеми управління трудовими відносинами, психологічні засади управлінської діяльності, гендерні питання, проблеми ділового спілкування та комунікативних стратегій.

IMG_8035

Усі доповіді супроводжувались електронними презентаціями з цікавим фактичним та ілюстративним мультимедійним матеріалом.

IMG_8025 IMG_8027 IMG_8016
IMG_8013 IMG_8029 IMG_8020

Виступи всіх доповідачів викликали зацікавленість слухачів і жваве обговорення кожної теми, в ході якого магістранти продемонстрували досить високий  рівень наукової свідомості, здатності до нестандартного, креативного мислення, здібності до управлінської діяльності. Адже наші магістри – це майбутні вчені, керівники виробництва, менеджери, управлінці.

IMG_8032 IMG_8031 IMG_8033

За підсумками конференції готуються тези всіх доповідей, які будуть подані до друку у збірнику матеріалів щорічної Конференції молодих вчених ОДЕКУ.

IMG_8010


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone