Круглий стіл «Інституціоналізація закладів вищої освіти Одеси»

OBYAVA

23 травня 2019 р. викладачі-історики кафедри українознавства та соціальних наук к.іст.н., доц Бубнов І.В і ст. викл. Слободянюк О.Р. взяли участь в роботі круглого столу«Інституціоналізація закладів вищої освіти  Одеси», який відбувся на базі на базі Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

MONOGRПід час проведення заходу було обговорено 11 доповідей, пов’язаних з різними аспектами формування і розвитку закладів вищої освіти Одещини в історичному  минулому і теперішній час. Учасники круглого  порушили актуальні проблеми спадкоємності в процесі реорганізації закладів вищої освіти в Одесі, визначили нагальні завдання науковців щодо збереження історичної пам’яті у питаннях розвитку регіональної системи вищої освіти, зокрема, через створення фонду монографічних видань з історії одеських вишів. Позитивну оцінку в цьому контексті отримала колективна монографія, створена зусиллями співробітників ОДЕКУ «Одеський державний екологічний університет. Історія і сучасність. 1932-2007/ Відп. ред.. С.М.Степаненко; заст.. відп.ред. Є.Д.Гопченко% відп.за випуск І.В.Бубнов. – Одеса: Екологія, 2007. – 528с.

В межах круглого столу також відбулася презентація Одеської обласної організації Української академії історичних наук, заснованої 23.04.2019 р., про що в режимі Skype конференції повідомив в.о. головного вченого секретаря УАІН, д.і.н., проф.. зав відділу української історіографії інституту історії України НАН України член-кореспондент НАПН України Олександр Удод.

Skype konf

Новообраний голова Одеської обласної організації Української академії історичних наук, д.і.н., проф., професор кафедри історії України проректор ОНУ імені І.І. Мечникова Вадим Хмарський звернувся до присутніх із доповіддю щодо основних напрямків роботи цієї громадської організації, поточних та перспективних планів її діяльності та закликав вчених-істориків до співпраці у формуванні різних наукових проектів.

HmSlBub

Сподіваємось, що формування означеної громадської організації сприятиме подальшому розвитку історичної науки в Одеському регіоні та надасть новий імпульс вченим-історикам в їх наукових дослідженнях.


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone