Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

Konkurs

Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

З метою активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростаннявперіод з 24 жовтня по 30 листопада 2016 р. в університеті проводиться 1-й тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

Галузі наук (груп спеціальностей, спеціальностей), з яких проводиться Конкурс

 • Географічні науки;
 • Гідрометеорологія;
 • Екологія та екологічна безпека;
 • Агрономія;
 • Біологічні науки;
 • Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища;
 • Менеджмент;
 • Інформаційні технології;
 • Фундаментальні науки (секції математики, фізики);
 • Юридичні науки.

Вимоги до наукових робіт

 1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.
 2. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.
 3. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
 • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4;
 • обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків;
 • робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності);
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
 1. Наукові роботи виконуються українською мовою.

За додатковою інформацієюзвертайтеся, будь ласка, до Відділу наукової роботи зі студентами каб. 520(2) studnauka@odeku.edu.ua та деканату магістерської та аспірантської підготовки каб. 210(1) magistr@odeku.edu.ua

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone