«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОДУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ РОСЛИН»

(науковий керівник – академік АН ВШ України, доктор географічних наук, професор Анатолій Миколайович Польовий)

Polyoviy Anatol_300x212

Професором А.М. Польовим створена  визнана науковою спільнотою наукова школа “Моделювання продуційного процесу рослин” (ППР).

В рамках наукової школи на основі моделювання ППР розвиваються сім визнаних в Україні, державах СНД та за кордоном напрямків наукових досліджень:

– математичне моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем;

– розробка теорії прогнозування продуктивності с.-г. культур та впровадження в практику Гідрометслужби методів прогнозів кількості та якості урожайності с.-г. культур, зернового балансу в Україні;

– розробка математичних методів оцінки агрокліматичних ресурсів територій та їх впровадження в практику районування та розміщення с.-г. культур;

– математичне моделювання забруднення с.-г. культур та природної рослинності на землях, забруднених після аварії на ЧАЕС;

– моделювання водно-сольового режиму та антропогенного забруднення поливних с.-г. культур, процесів опустелювання та продуктивності природних екосистем в зв’язку із зміною клімату;

– оцінка впливу змін клімату на фотосинтетичну продуктивність сільськогосподарських культур, їх урожайність та продовольчу безпеку України;

– розробка рекомендацій з адаптації сільського господарства до кліматичних змін з метою перегляду строків сівби, збирання урожаю, розміщення посівних площ та отримання нових сортів і гібридів адаптованих стосовно нового волого-температурного режиму у зв’язку зі змінами клімату.

В рамках цієї наукової школи підготовлено та захищено 43 кандидатських та 3 докторські дисертації.

Представники утвореної наукової школи із країн СНД, Монголії, В’єтнаму,Сірії, Буркіно-Фасо успішно захищали дисертації в спеціалізованих радах Гідрометцентру СРСР, Ленінградському гідрометеорологічному інституті, Ленінградському державному університеті, Всесоюзному інституті рослинництва (м. Ленінград), Агрофізичному інституті (м. Ленінград), Білоруському державному університеті, Одеському гідрометеорологічному інституті, Одеському державному екологічному університеті.

Представники наукової школи успішно продовжують дослідження в системах Гідрометслужб своїх держав, науково-дослідних та учбових закладах: Вітченко О.М. – завідувач кафедри екології Білоруського державного університету; Антонеко В.С. – завідувач кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури та мистецтв, Ву Хонг Хоа – начальник відділу  Вєтнамської ради продуктивних сил, Догвадорж Б. – вчений секретар Монгольської Академії Наук, займають провідні посади в Гідрометеорологічнй службі України та своїх держав (Кульбіда М.І. – директор Українського гідрометеорологічного центру; Ситов В.М –начальник Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів; Адаменко Т.І – начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру; Шехадедж Бахідж – начальник Гідрометеорологічного центру Дамаського аеропорту).

Науковий керівник школи професор Польовий А.М. – відомий в Україні, державах СНД та за кордоном науковець. За 50 років наукової праці він створив наукову школу з агрометеорології, розробив методи агрометеорологічних прогнозів урожайності с.-г. культур та зернового балансу країни, створив математичні моделі продуційного процесу рослин, моделі для оцінки забруднення важким металами та радіонуклідами с.-г. культур та природної рослинності на землях, забруднених після аварії на ЧАЕС.

Бере активну участь у роботі конференцій, симпозіумів, нарад. Неодноразово був доповідачем та членом робочих груп Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО). Довгий час був головою спеціалізованої вченої ради при ОДЕКУ (Д 41.090.01), членом експертної комісії ВАК України. Виконує обов’язки заступника головного редактора міжвідомчого наукового збірника України “Український гідрометеорологічний журнал”, є членом редакційної колегії наукового журнала “Вісник ОДЕКУ”, «Труди гідрометеорологічного центру РФ».

За виконання наукових розробок та їх впровадження в практику нагороджений Золотой медалью ВДНХ СССР, Дипломом Почёта ВДНХ СССР, Медалью «Ветеран труда», Грамотою-подякою Президента України, Грамотою-подякою Прем’єр-міністра України, Почесними знаками МОН України «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення»,«Петро Могила», Почесними грамотами та відзнакою Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону, Почесними дипломами Держкомгідромету України, знаком «Почесний працівник Гідрометслужби України».

За час науково-педагогічної діяльності опублікував більше  200 робіт, в тому числі, 5 монографій, фундаментальні підручники: “Сельскохозяйственная метеорология”, 1992;  “Практикум з сільськогосподарської метеорології”, 2001; “Довгострокові агрометеоролічні прогнози”, 2007; «Сільськогосподарська метеорологія», 2012;  «Грунтознавство», 2013; «Основи агрометеорології», 2013; навчальні посібники: “Експериментальні методи досліджень в агрометеорологіії”; “Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем” 2007, 2013;  низку конспектів лекцій з агрометеорологічних та агроекологічних дисциплін.

Його роботи надруковані в Бельгії, Голандії, Швейцарії, Сірії. Під його редагуванням вийшла серія монографій, збірників наукових праць, навчальних посібників та методичних вказівок.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone