Міжкафедральний семінар на кафедрі метеорології та кліматології для проведення попереднього розгляду та експертизи дисертаційного дослідження УМАНСЬКОЇ О.В.

метклим

На кафедрі метеорології та кліматології 30 червня 2020 р. успішно відбувся у дистанційному режимі між кафедральний семінар для проведення попереднього розгляду та експертизи дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматології, агрометеорологія Уманської Ольги Володимирівни на тему «Вплив синоптичної ситуації на аномальні погодні умови в Україні».

Науковий керівник: д.геогр.н., професор кафедри метеорології та кліматології  Хохлов Валерій Миколайович.

Рецензенти: д.геогр.н., проф. Серга Е.М. та к.геогр.н., доц. Семергей-Чумаченко А.Б.

Головуючий семінару – д.геогр.н., проф. Серга Е.М.

Вперше для території України були визначені характерні синоптичні ситуації, які викликають окремі аномальні погодні явища, які пов’язані з температурою та опадами та виявлені характерні погодні явища, що спостерігаються при визначених синоптичних ситуаціях в регіонах України з урахуванням пори року і географічних особливостей місцевості. Також удосконалені способи візуалізації отриманих результатів в залежності від синоптичної ситуації та погодних умов.

facebook_1594062182669_6685981389019832279 facebook_1594062144586_6685981229285935262
facebook_1594062253808_6685981687396187098 facebook_1594062290323_6685981840552130779

Вітаємо аспірантку, її керівника, головуючого, рецензентів та всіх учасників семінару, які приділили свій час та увагу до розгляду результатів дослідження. Дякуємо за цінні зауваження, поради, аргументовану критику та підтримку!


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone