Міжнародна науково-практична конференція «Соціум і науки про Землю»

000

З 22 по 24 вересня 2017 року на базі Запорізького національного університету (наказ МОН України № 619 від 21.04.2017 р.) відбулася міжнародна науково-практична конференція «Соціум і науки про Землю».

На конференції були заслухані доповіді експертів секції 22 «Науки про Землю» Наукової ради МОН України, наукових керівників і відповідальних виконавців проектів, що фінансуються МОН України у 2017 році або закінчених у 2015 та 2016 роках.

001 002

На конференції були розглянуті питання проведення наукових досліджень у галузі наук про Землю у вищих навчальних закладах, особливості підготовки наукових проектів, нові методи застосування геологічної, геофізичної та геоінформаційної оцінки природних та техногенних процесів, вивчення екологічного стану територій та раціонального управління ними, актуальні проблеми гідрометеорології.

DSCN3784 DSCN3786
DSCN3878 DSCN3777

Окремі напрями роботи конференції стосувалися створення систем сейсмічної безпеки, інформаційно-аналітичних систем екологічного моніторингу геологічного середовища, поверхневих та ґрунтових вод, ґрунтів, звалищ радіоактивних і високотоксичних відходів.

Одним із завдань конференції було сприяння у обміні цінним науковим досвідом, інтеграції міжгалузевих наукових досліджень, а також посилення міжвідомчого та міжнародного співробітництва, створення міжнаукових та міждисциплінарних проектних наукових колективів.

На пленарному засіданні голова секції 22 «Науки про Землю» Наукової ради МОН України Михайлов Володимир Альбертович відзначив грамотами за активну наукову діяльність та сприяння розвитку науки  ректора ОДЕКУ, д-ра фіз.-мат.н., проф. Степаненка С.М., д-ра геогр.н., проф. Лободу Н.С., д-ра геогр.н., проф. Шакірзанову Ж.Р., д-ра геогр.н., пр.н.с. Іванова С.В., а також прозвітував про роботу, здобутки секції та надав практичні поради та рекомендації для майбутніх керівників і виконавців науково-дослідних робіт.

003

В роботі конференції прийняли активну участь науковці Одеського державного екологічного університету. В секції ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ (* Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; * Океанологія; * Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; * Фізика атмосфери і гідросфери.) по результатах науково-дослідних робіт за фінансування МОН України (закінчених у 2015 та 2016 роках та проектів, виконання яких продовжується у 2017 році) були заслухані звітні доповіді на теми:

ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСЛЕННОГО ОПИСАНИЯ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ HARMONIE ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ

Науковий керівник: д-р геогр.н., пр.н.с. НДЧ ОДЕКУ Сергій Васильович Іванов

Співавтори: канд.геогр.н. Паламарчук Ю.О., канд.фіз.-мат.н., доц. Рубан І.Г.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНО ВИСОКИХ ПАВОДКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ГІРСЬКИХ РІЧОК УКРАЇНИ

Науковий керівник: д-р геогр. н., професор Гопченко Євген Дмитрович

Співавтори: канд. геогр.н., доц. Овчарук В.А., д-р геогр.н., проф. Шакірзанова Ж.Р.,  канд.геогр.н. Гопцій М.В., канд.геогр.н. Траскова А.В., канд.геогр.н. Тодорова О.І., Сербова З.Ф., Швець Н.М.

ПОСУХИ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТТЯ: РОЗРАХУНКИ І ПРОГНОЗ

Науковий керівник: д-р геогр. н., професор Гопченко Євген Дмитрович

Співавтори: д-р геогр.н., проф. Семенова І.Г., канд.геогр.н., доц. Овчарук В.А., маг. Тонкошкура В.С., к.геогр.н. Гопцій М.В.

КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ БАСЕЙНУ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ ТА ЙОГО ГІДРОЕКОЛОГІЧНИМ СТАНОМ В УМОВАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Науковий керівник: д-р геогр. н., професор Лобода Наталія Степанівна

Співавтори: д-р геогр.н., проф. Тучковенко Ю.С., канд.геогр.н., доц. Гриб О.М.

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ПРИЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ

Науковий керівник: канд.техн.н., доц. Перелигін Борис Вікторович

ОЦІНКА КЛІМАТИЧНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ

Науковий керівник: д-р фіз.-мат.н., проф. Степаненко Сергій Миколайович

Відповідальний виконавець: д-р геогр.н., проф. Польовий А.М.

ПРОСТОРОВЕ ДОВГОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА ЗА УМОВ СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Науковий керівник: д-р геогр.н., проф. Шакірзанова Жаннетта Рашидівна

Співавтори: канд.геогр.н., доц. Волков А.І., Сербова З.Ф., Щвець Н.М., асп. Докус А.О.

Учасники конференції окрім наукової роботи розширили свій світогляд. Пізнали історію Запорізького національного університету, відвідали екскурсію по ДніпроГЕС, проживали на острові Хортиця, де також відвідали театр-лабораторію «Вій» та унікальний історико-культурний комплекс Запорізьку Січ.

010 sich

1442209313_pogodaРавноденствиеКрім того в ці дні ми святкували 100-річчя з дня першого наукового прогнозу погоди та день осіннього рівнодення.

 

 

 

Висловлюємо подяку організаційному комітету конференції за доброзичливий, гостинний прийом, плідну і пізнавальну співпрацю та радушність зустрічі.
З повагою науковці ОДЕКУ
 
 

 

Share on Facebook5Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone