Міжнародний Симпозіум – Вебінар “ Higher Education Reform – Challenges and Solutions , New Science Education ”

image-0-02-04-3c8a00ba1bb8df7056c87c3e91cd993e1823c04b16de006524714b7610c3cec8-V

 

29-30 червня 2017 року в Одеському державному екологічному університеті пройшов  Міжнародний Симпозіум – Вебінар Higher Education Reform-Challenges and Solutions, New Science Education (Міжнародний Симпозіум-вебінар: «Реформування Вищої Освіти: Виклики та Рішення, Нові науково-освітні парадигми, концепції та технології») під офіційним лозунгом

 

Educating to Progress and Prosperity in Todays World !

 

Головна мета та основні завдання Симпозіуму-Вебінару:

  • Higher Education Reform: Challenges and Solutions; (Реформа вищоїосвіти: виклики та рішення)
  • Increase potential of emerging learning technologies; (Збільшувати потенціал нових технологій навчання)
  • Develop synthetic, integrated modes of thinking; (Сприяти синтетичним, інтегрованим способам мислення)
  • Develop active, person-student-centered learning pedagogies; (Розвиток активної навчально-виховної педагогіки, орієнтованої на особистості, студентів)
  • Principles of synthetic psychics and multi- and trans-disciplinary approaches to knowledge; (Принципи синтетичної психіки, багато- та міждисциплінарні підходи до знань)
  • Development of social capabilities, personality, values and individuality; (Розвиток соціальних можливостей, особистості, цінностей та індивідуальності)
  • New SECT – High Education Reform Project by OSENU

Новий проект колективу з ОДЕКУ (О. Глушков, Ю. Кругляк, С. Степаненко та інші) щодо розвитку та реформування вищої освіти України

 

     У симпозіумі (вебінарі) прийняли участь провідні фахівці (освітяни та науковці) з відомих вітчизняних ВНЗ, зокрема, Київського Національного університету ім. Т.Шевченка, Національного Авіаційного університету (м. Київ), Державної Екологічної Академії Післядипломної освіти та управління (м. Київ),  Національного Наукового Центру “Харьківський фізико-технічний інститут”, Сумського державного університету, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеського національного політехнічного університету, Одеської національної морської академії, Одеського державного екологічного університету, зарубіжних університетів (Франція, Польща, Швеція, Кітай, Бразілія) провели дискусії та круглі столи стосовно основних напрямків розвитку сучасної освіти, головних проблем та недоліків вітчизняної та світової вищої освіти, заслухали запрошені доповіді фахівців з світовим визнанням та виступили із власними освітніми концепціями, обмінялись досвідом та планами на майбутнє.

     Відбулось обговорення проекту щодо розвитку та реформування вітчизняної та світової освіти, зокрема, обговорений проект- цикл науково-освітніх праць, виконаних авторським колективом з ОДЕКУ – д.ф.-м.н., проф. Глушкова О., д.х.н, проф. Кругляка Ю., д.ф.-м.н., проф. Степаненко С., д.ф.-м.н., проф. Хецеліус О., д.ф.-м.н., проф. Свинаренко А., д.ф.-м.н. Препелиці Г.П., к.ф.-м.н. Буяджи В.В., к.ф.-м.н. Дубровської Ю.В. та ін. «Розвиток та втілення нових науково-освітніх курсів та дисциплін в галузях прикладної математики, фізики, інформатики, наноелектроніки на основі розвинутих авторами нових наукових напрямків та освітніх педагогічних концепцій». Відзначено його високий науково-освітній рівень та стратегічне значення для реформування і сталого розвитку вітчизняної вищої освіти з метою досягнення (або навіть перевищення) найкращих світових освітніх стандартів. Прийнято колективний позитивний висновок та рекомендації  щодо представлення проекту в МОН України, відзначення Державною премією України 2017р. в галузі освіти (в номінації «Вища освіта»).


– переглянути .pdf


Share on Facebook16Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone