Відділ міжнародного співробітництва

Про відділАдміністраціяНаукова діяльністьСклад відділу

Відділ міжнародного співробітництва Одеського державного екологічного університету створено в квітні 2007 р.

Відповідно до основних задач відділ виконує наступні функції:
1) інформує провідних науковців і колективів кафедр щодо можливості участі у програмах міжнародної співпраці;
2) проводить роботи по встановленню і розвитку зв’язків Університету із зарубіжними освітніми і науковими установами і організаціями;

3) сприяє підрозділам ОДЕКУ в підготовці проектів згідно вимог організацій-грантодавців;
4) участь в реалізації проектів, у разі отримання грантів;
5) Залучає професорсько-викладацький склад до міжнародної співпраці:
– отримує інформацію про гранти, їх умови і терміни, забезпечує її своєчасне доведення до провідних науковців і колективів кафедр Університету;
– консультує з питань підготовки заявок для участі в конкурсах на отримання грантів;
– створює і веде бази даних про можливість участі в міжнародній співпраці.

– створює і постійно оновлює Інтернет-сайт відділу МС з метою поширення доступу до бази даних про можливість участі в міжнародній співпраці;
– шукає зарубіжних партнерів для обмінів викладачами, підготовки і підписання відповідних угод, виконання спільних програм;
– організує і проводить заходи, спрямовані на формування у викладачів навичок та вмінь, необхідних для встановлення і розвитку міжнародних контактів;

– веде документації щодо участі науковців і науково-педагогічних працівників у міжнародних програмах (робота, стажування, відрядження, участь у семінарах і конференціях).
6) Реалізація міжнародних договорів про співпрацю в галузі науково-освітньої діяльності:
– організує міжнародну співпрацю університету з освітніми установами і громадськими організаціями зарубіжних країн;
– планує заходи з міжнародної науково-технічної співпраці ОДЕКУ;
– сприяє організації прийому зарубіжних представників: планування термінів і програм прийому в ОДЕКУ фахівців, делегацій, співробітників дипломатичних служб, аспірантів, стажистів, студентів з країн далекого зарубіжжя (на всі види навчання);
– готує (спільно з юристом Університету) договори Університету про його співпрацю із зарубіжними освітніми і науковими установами і організаціями в галузі виконання освітніх і науково-дослідних програм;
– розробляє, за поданнями кафедр, спільні освітні програми з іноземними партнерами;

– веде облік участі Університету, науковців і науково-педагогічних співробітників у міжнародній діяльності, ведення звітності.
7) Здійснює поточну консультаційну допомогу інститутам, факультетам, кафедрам і відділам.
8) Готує аналітичні і інформаційні матеріалі з питань стану і перспектив розвитку міжнародних зв’язків Університету у сфері освіти і науки.
9) Отримує інформацію від підрозділів ОДЕКУ, необхідну для здійснення міжнародної співпраці.
10) Складає та подає в установленому порядку щорічні звіті про діяльність Відділу та міжнародну діяльність Університету.
11) Бере участь в роботі з іноземними громадянами, що прибувають до Університету:
– запрошення, зустріч, поселення, проводи, укладання контрактів;
– організація програм роботи з делегаціями;
– організація культурної програми для іноземних гостей;

– облік і звітність.
12) підготовка інформаційних, довідкових і звітних матеріалів про міжнародні програми ОДЕКУ;
13) представництво ОДЕКУ на міжнародних зустрічах і при інших контактах;
14) презентація міжнародної діяльності ОДЕКУ на зустрічах з абітурієнтами, студентами і т.п.
15) Відображає на Інтернет-сайті відділу МС відомості щодо міжнародної діяльності ОДЕКУ: www.osenu.org.ua

  Начальник відділу
Шаблій Олег Віталійович

Контакти:

адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65064
аудиторія (кабінет): 605 НЛК 2
тел.: +380(482)
e-mail:

Співробітники відділу міжнародного співробітництва задіяні у численних міжнародних проектах як наукового, так і навчально-методичного спрямування.

Зокрема, вони брали участь у реалізації проектів у рамках програми TEMPUS IV:

​ “Формування кваліфікаційних мереж у напрямі підготовки “Метеорологія”” (QualiMet), 159352-TEMPUS-FI-TEMPUS-JPHES. Термін виконання : 2009-2012. Грант-координатор – Університет Гельсінкі (Фінляндія). www.qualimet.osenu.org.ua

​ “Курс з експертизи і контролю якості харчових продуктів з урахуванням європейського досвіду” (EUBCFEQC), 159173-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS -JPCR. Термін виконання: 2010 – 2012. Грант-координатор – Вайнштефанский університет прикладних наук (ФРН). www.foodstuff.osenu.org.ua

​ “Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища” (EnGo), 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR. Термін виконання: 2010-2014. Грант-координатор – Університет Коменського у Братиславі (Словаччина). www.engo.osenu.org.ua

Виконання ще одного проекту цієї програми – «Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах» 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES (2013-2016, координатор – Варшавський університет наук про життя, Польща) ще триває. www.qantus.osenu.org.ua

Із жовтня 2015 р. почато реалізацію за участю cпівробітників відділу міжнародного співробітництва ОДЕКУ проекту «Адаптивне навчальне середовище для забезпечення компетенцій в галузі впливу місцевої погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум (ECOIMPACT)» 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018, Координатор – Університет Гельсінкі, Фінляндія), за програмою Erasmus+, що є аналогом програми TEMPUS IV.

Відділом надавалася організаційна підтримка та сприяння під час виконання проекту NEAR-4 “Network for Environmental Assessment and Remediation in aquatic system” (2010 – 2012) за програмою SCOPES Швейцарського національного наукового фонду, http://www.unige.ch/sciences/near/Index.html; проекту «Комплексне управління водними ресурсами та прибережною зоною в Європейських лагунах за умов змін клімату» (01.10.11-30.09.14, грантова угода з Європейською комісією № 283157) в рамках Сьомої Рамкової програми ЄС, http://lagoons.biologiaatua.net/, у складі консорціуму з 8 країн (Португалія, Норвегія, Польща, Росія, Велика Британія, Україна, Німеччина, Іспанія); а також проекту «OrientGate» (2012-2014), що координується Євро-Середземноморським центром зі зміни клімату, Італія, і включає 19 основних партнерів із 13 країн. http://www.orientgateproject.org/

Співробітники відділу також були залучені до виконання проекту «Комплексне управління «гарячими» точками та збереження екосистеми Чорного моря – HOT BLACK SEA», координатором якого є Національний інститут з досліджень і розробок у галузі електротехніки м. Бухарест, Румунія. http://www.bs-hotspots.eu/

Співробітник

Посада

Шаблій Олег Віталійович

Начальник відділу

Гусєва Катерина Дмитрівна

Старший інспектор

Гамаюн Артем Андрійович

Старший інспектор

Біньковська Ганна Віталіївна

Старший інспектор

Андрусенко Володимир Михайлович

Старший інспектор

Попова Лідія Олегівна

Старший інспектор

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone