Молоді вчені ОДЕКУ дбають про збереження довкілля міста

семинар

Молоді вчені Одеського державного екологічного університету активно досліджують стан навколишнього середовища в рідному місті.

15 лютого 2018 р. в ОДЕКУ відбувся захист кандидатської дисертації здобувача Катерини Дмитрівни Гусєвої на тему «Стан та якість навколишнього середовища урбанізованих територій (на прикладі міста Одеса)».

Дисертаційна робота присвячена актуальному питанню оцінки якості довкілля Одеси за комплексом критеріїв. Згідно з доповіддю здобувача, результати досліджень показали нестійкість екосистеми міста та низький рівень екологічної надійності території. Разом з тим, перспективи розвитку Одеси виявилися достатньо сприятливими, незважаючи на існуючі проблеми у житлово-комунальній сфері, ускладнену екологічну ситуацію та ін. Наприкінці виступу К.Д. Гусєвою були запропоновані шляхи оптимізації навколишнього середовища міста.

Доповідь молодого дослідника викликала жваву дискусію серед присутніх на захисті науково-педагогічних працівників ОДЕКУ і представників інших закладів вищої освіти та екологічних організацій, які висловили свої міркування, зауваження та побажання стосовно наведеного дослідження. Крім того, від співробітників ВНЗ та наукових установ з усіх куточків України (Вінниця, Івано-Франківськ, Київ, Луцьк, Львів, Рівне, Умань, Харків, Чернівці) та з-за кордону (Білорусь, Словаччина) надійшов 21 позитивний відгук щодо роботи.

IMG_6922_s IMG_6923_s
1348100238627452_s IMG_6935_s
IMG_6947_s IMG_6954_s
IMG_6932_s IMG_6946_s
Share on Facebook20Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone