Наказ про заходи контролю за якістю проведення семестрового контролю та графік ректорського контролю

uvaga

З метою посилення контролю за якістю проведення семестрового контролю знань студентів, які навчаються за заочною формою навчання, та на підставі положення «Про систему забезпечення Одеським державним екологічним університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти» (наказ № 126 від 29.05.2015р.) та положення «Про систему контролю знань студентів в ОДЕКУ» в редакції наказу № 125 від 29.05.2015р., а також положення «Про організацію освітнього процесу за заочною формою навчання в ОДЕКУ» в редакції наказу № 79 від 04.04.2016р. Виданий наказ по університету від 06.06.2017р. № 142-ОД

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone