Наукова діяльність

Підсумки науково–дослідної  роботи та міжнародного співробітництва кафедри АСМНС у 2017 році

 1) Загальні відомості

Кількість науково-педагогічних працівників на кафедрі в цілому з сумісниками  – 7

 • докторів наук – 1, з них молодих  вчених (віком до 35 р.) – немає,
 • кандидатів наук – 6, з них молодих  вчених – немає.
 • без наукового ступеня – немає, з них молодих  вчених – немає.

З них штатних науково-педагогічних працівників кафедри:

  • докторів наук – немає,   
  • кандидатів наук – 5;        

без наукового ступеня – немає.

2) Підвищення наукового рівня

Підготовано (захищені у поточному році дисертації):

 • докторів наук – немає;
 • кандидатів наук – немає.

Представлено до захисту дисертацій (у поточному році пройшли розширений семінар і подані до спецради):

 • докторських – немає,
 • кандидатських – немає.

Кількість:

 • докторантів – немає,
 • аспірантів – 1, з них очно  – 1, заочно – немає,     
 • пошукувачів – немає,

3) Наукові публікації, участь у наукових конференціях, семінарах

Наукові статті

Всього одиниць статей – 9  (з них за прикладними дослідженнями – 9,  фундаментальними – немає)

З них:

 • у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України – 9, в тому числі за участю молодих вчених  (аспіранти, працівники) – 1, з них за прикладними НДР  – 1,  за фундаментальними НДР – немає, всього обліково-видавничих аркушів статей  – 4,7
 • статей опублікованих за кордоном: всього одиниць статей – 2, з них за прикладними дослідженнями – 2, фундаментальними – немає, за участю молодих вчених – 1 (з них за прикладними НДР – 1,  за фундаментальними НДР – немає), Всього обліково-видавничих аркушів статей 1,06
 • у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science), всього одиниць статей – 1 (з них за прикладними дослідженнями – 1, фундаментальними – немає), за участю молодих вчених – немає, всього обліково-видавничих аркушів статей у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science) – 0,53, кількість нових цитувань (за рік) у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science) – немає
 • у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) – Copernicus, Google Scholar та інш. – 1, з них за прикладними дослідженнями – 1, фундаментальними – немає, за участю молодих вчених – 1 (з них за прикладними НДР – 1, за фундаментальними НДР – немає), всього обліково-видавничих аркушів статей у  виданнях, що входять до міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) – 0,53, кількість нових цитувань (за рік) у виданнях, що входять до міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) – немає.
 • кількість статей підготованих: зі студентами – 2, студентами – 1

 

Статті

 

 1. Перелыгин Б.В. Реализация системного подхода при создании радиолокационной системы метеорологического мониторинга / Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2017. – № 190. С. 13–21. (10 ст., 0,66 арк.)
 2. Перелыгин Б.В., Лужбин А.М. Построение сплошного радиолокационного поля системы гидрометеорологического мониторинга на основе геометрического подхода / Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2017. – № 191. С. 173–180. (8 ст., 0,53 арк.)
 3. Ковальчук В.В., Долінська Л.В., Рябченко С.В., Сморж М.В. Неруйнівний експрес аналіз рідини у біометричних вимірюваннях / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету «Серія: Педагогічні науки». – 2017. – № 147. Т.1. С.121–127. (7 ст., 0,46 арк.)
 4. Гладуш В.Д., Ковальчук В.В, Скалозуб В.В., Рябченко С.В. Про аналогії та порівняння у фундаментальних науках. Теоретичний та науково-методичний часопис “Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору”. – 2017. (Київ) http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish (прийнята до друку). (8 ст., 0,53 арк.)
 5. Ковальчук В.В., Рябченко С.В., Турінов А.М. Організація процесу засвоєння і навчання фізики за допомогою системи наочних вправ / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – 2017. № 149 (прийнята до друку). (8 ст., 0,53 арк.)
 6. Долінська Л.В., Рябченко С.В., Ковальчук В.В, Скалозуб В.В. Методика застосування структурних схем процесів групової та індивідуальної форм навчання. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / 2017. – № 150. (прийнята до друку). (8 ст., 0,53 арк.)
 7. Гладуш В.Д., Ковальчук В.В., Рябченко С.В., Скалозуб В.В., Турінов А.М. Трансформація філософських підходів до конкретної методичної концепції у навчальному процесі закладу вищої освіти / Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – 2017. № 3,4. С.24–29. (6 ст., 0,4 арк.)
 8. L.V.Dolinska Pedagogical conditions of training of specialists of the technical profile to carrying out study in higher education school / European Sсience Review «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 9-8 2017. (прийнята до друку) (8 ст., 0,53 арк.).
 9. V.V.Kovalchuk, L.V.Dolinska, O.V.Tsurkan. Non-destructive express-analysis of liquids in biometric measurements / European Applied Sciences, November-December, 2017, 1 (2) (прийнята до друку).       (8 ст., 0,53 арк.).

 

Тези, матеріали опублікованих доповідей на наукових конференціях, семінарах

Загальна кількість – 35

З них:

 • на університетських – 21, з них за участю молодих вчених (аспіранти, працівники) – 1, зі студентами – 19, студентами – немає
 • на всеукраїнських – 4, з них за участю молодих вчених – 1, зі студентами – 1, студентами – немає
 • на міжнародних (в Україні) – 7, з них за участю молодих вчених – немає, зі студентами – 2, студентами – немає
 • на міжнародних (в країнах СНД) – немає, з них за участю молодих вчених – немає, зі студентами – немає, студентами – немає
 • у далекому зарубіжжі – 3, з них за участю молодих вчених  – 1, зі студентами – 1, студентами – немає

 

Тези доповідей

 

 1. Перелыгин Б.В. Принципы построения радиолокационной системы мониторинга атмосферы: первый всеукраинский гидрометеорологический съезд с международным участием (Одесса ОГЭКУ, 22-23 марта 2017 г.). Одесса: ТЭС, 2017. С. 277–278.
 2. Перелыгин Б.В. Системный подход к построению радиолокационной системы мониторинга атмосферы: современные информационные и электронные технологии. Труды 18-й международной научно-практической конференции (Одесса, 22–26мая 2017 г.). Одесса: Политехпериодика, 2017. С. 106–107.
 3. Перелыгин Б.В. Разработка и исследование системы метеорологического радиолокационного мониторинга причерноморского региона Украины и требований к ее элементам: Соціум і науки про Землю. Міжнародна науково-практична конференція. (Запоріжжя ЗНУ, 21-23 вересня 2017 р). Запоріжжя: ФОП Слізінов Д.О., 2017. С. 128–133.
 4. Перелыгин Б.В. О системном подходе к созданию радиолокационной системы метеорологического мониторинга: прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку. МРФ–2017. 6-й Міжнародний радіоелектронний форум. (Харків. ХНУРЕ, АНПРЕ. 24–26 жовтня 2017 р.), Харків: «Точка», 2017. С 115-118.
 5. Kovalchuk V.V., Serbov N.G., Kovalenko L.B., Tsurkan O.V. Optical System with Quantum Dimensional Elements: ХIII Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2017», (Київ, 19-21 квітня 2017 р.).
 6. Ковальчук В.В., Долінська Л.В., Яценко-Мочалова Г.В. Створення нових носіїв інформації шляхом нанокластерного модифікування фаз речовини: ХIII Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2017», (Київ, 19-21 квітня 2017 р.).
 7. Ковальчук В.В., Сморж М.В. Розподіл температурних полів шляхом моделювання: ХIII Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2017», (Київ, 19-21 квітня 2017 р.).
 8. Kovalchuk V.V., Tsurkan O.V. Structure Analyses of the Nano-Cluster Film at the Solid State Surface: всеукраїнська НПК молодих вчених «Теоретичні та прикладні аспекти застосування ін.формаційних технологій в галузі природничих наук», ОДЕКУ, Одеса 11 травня 2017р.
 9. Ковальчук В.В., Сморж М.В. Моніторинг температурного поля у коаксіальному циліндрі: всеукраїнська НПК молодих вчених «Теоретичні та прикладні аспекти застосування ін.формаційних технологій в галузі природничих наук», ОДЕКУ, Одеса 11 травня 2017р.
 10. Ковальчук В.В., Долінська Л.В., Яценко-Мочалова Г.В. Аналіз апаратурного забезпечення нановимірювань: всеукраїнська НПК молодих вчених «Теоретичні та прикладні аспекти застосування ін.формаційних технологій в галузі природничих наук», ОДЕКУ, Одеса 11 травня 2017р.
 11. 11. Kovalchuk V. Nanodevice with Nano-Cluster Film at the Solid State Surface: International Workshop “Nanomaterials”, Paris Univ., France, July 21, 2017.
 12. V.V.Kovalchuk L.V.Dolinska Pedagogical conditions of training of specialists of the technical profile to carrying out study in higher education school //International Workshop Workshop “Future of the Quantum Computer”, Krakow-Opole Univ., Poland, July 19, 2017
 13. Kovalchuk V.V., Tsurkan O.V. Nanocompound Elements of the Quantum Computer: Workshop “Future of the Quantum Computer”, Krakow-Opole Univ., Poland, July 18, 2017.
 14. Ковальчук В.В., Рябченко С.В., Долінська Л.В., Сморж М.В. Неруйнівний експрес аналіз рідини у біометричних вимірюваннях: Х міжнародна наукова конференція пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна “АКТУАЛЬНІ РОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОМЕХАНІКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТА” 19-20 жовтня 2017 (м. Чернігів) Секція «Біомеханічні, інформаційно-комунікаційні технології і конструкційні розробки у фізичному вихованні і спорті»
 15. Панченко Є.А., ст. гр. ГМ-11., доц. Лавріненко Ю.В. Сучасні методи вимірювання напрямку вітру: студентська наукова конференція ОДЕКУ, Одеса, 06.04.2017р.
 16. Богданова Д.О. , ст. гр. ГМ-11, доц. Лавріненко Ю.В. Сучасні засоби вимірювання прямої сонячної радіації: студентська наукова конференція ОДЕКУ, Одеса, 06.04.2017р.
 17. Трач Ю.С., ст. гр. ГМ-11, доц. Лавріненко Ю.В. Сучасні засоби вимірювання швидкості вітру: студентська наукова конференція ОДЕКУ, Одеса, 06.04.2017р.
 18. Клименко Н.А., Полєвой Є.В., ст. гр. К-35, проф. Ковальчук В.В. Розробка комп’ютерної гри: студентська наукова конференція ОДЕКУ, Одеса, 06.04.2017р.
 19. Штогрін Д.О., Рогачко А.Ю., ст. гр. К-35, проф. Ковальчук В.В.Статичний аналіз розрахунку швидкості вітру в м.Одеса:  комп’ютерні розрахунки: студентська наукова конференція ОДЕКУ, Одеса, 06.04.2017р.
 20. Cокуренко О.О., ст. гр. К-11, ас. Пономаренко О.Л. Побудова розгорток просторових фігур: студентська наукова конференція ОДЕКУ, Одеса, 06.04.2017р.
 21. Обуховський І.Ю.., ст. гр. К-11, ас. Пономаренко О.Л. Визначення розташування прямих по епюрах Монжа: студентська наукова конференція ОДЕКУ, Одеса, 06.04.2017р.
 22. Кириловський О.О., ст. гр. К-11, ас. Пономаренко О.Л. Визначення натуральної величини перетину просторових фігур фронтально-проектуючою площиною: студентська наукова конференція ОДЕКУ, Одеса, 06.04.2017р.
 23. Бондаренко О.М., ст. гр. МР-34б, доц. Вельміскін Д.І. Генератори електричних сигналів: студентська наукова конференція ОДЕКУ, Одеса, 06.04.2017р.
 24. Татарінов Д.А., ст. гр. К-45, доц. Лімонов О.С. Допплерівська метеорологічна радіолокаційна станція з розробкою фільтра допплерівських частот: студентська наукова конференція ОДЕКУ, Одеса, 06.04.2017р.
 25. Подгурський Д.А., ст. гр. К-45, доц. Лімонов О.С. Допплерівська метеорологічна радіолокаційна станція з розробкою антенної системи: студентська наукова конференція ОДЕКУ, Одеса, 06.04.2017р.
 26. Цуркан О.В., проф. Ковальчук В.В. Structure analyses of the nano-cluster film at the solid state surface: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 11.05.2017р.
 27. Долінська Л.В., Мочалова Г.В., КН-5, проф. Ковальчук В.В. Аналіз апаратного забезпечення нановимірювань: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 11.05.2017р.
 28. Сморж М.В., проф. Ковальчук В.В. Моніторинг температурного поля у коаксіальному циліндрі: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 11.05.2017р.
 29. Воронов О.А., МАГ-51, доц. Лавріненко Ю.В. Розробка методики проведення експериментів по вимірюванню параметрів вітру: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 11.05.2017р.
 30. Фомін О.С., МАГ-51, доц. Лавріненко Ю.В. Сучасні тенденції удосконалення методів вимірювання параметрів вологості: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 11.05.2017р.
 31. Жигалов В.В., МАГ-51, доц.. Лімонов О.С. Розробка когерентного гетеродина на діоді Ганна для гомодинного допплерівського метеорологічного радіолокаційного локатора: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 11.05.2017р.
 32. Зуєв Р.О., МАГ-51, доц. Лімонов О.С. Виділення допплерівських частот в гомодинному допплерівському радіолокаційному локаторі з розробкою допплерівського фільтру: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 11.05.2017р.
 33. Петровський О.М., МАГ-51, доц.. Вельміскін Д.І. Розробка кутової слідкуючої системи супроводу: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 11.05.2017р.
 34. Татаров М.Г., МАГ-51, доц. Гор’єв С.А. Математична модель шумів та перешкод у відбитому сигналі радіолокаційної станції та його основні характеристики: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 11.05.2017р.
 35. Крижановський С.С., МАГ-51, доц. Гор’єв С.А. Розробка та графічний аналіз відображення аерологічної діаграми телеметричних даних радіозонда: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 11.05.2017 р.

4) Монографії

Загальна кількість – 1, з них прикладні – 1,  фундаментальні – немає.

Данова Т.Е., Перелыгин Б.В. Районирование территории Украины для целей радиолокационного мониторинга. Монография. / Одесский государственный экологический университет. / Одесса: ТЭС, 2017. – 180 с.  (12 авт. арк.)

5) Підручники

Немає.

6) Навчальні посібники

Загальна кількість – 1, з них прикладні – 1,  фундаментальні – немає.

Перелигін Б.В., Гор’єв С.А., Ткач Т.Б. Спектрально-часовий аналіз даних моніторинга: навчальний посібник / Харків: ЧП, 2017. – 122 с.  (8,1 авт. арк.)

7) Наукові конференції, семінари, в роботі яких приймали участь працівники кафедри

 1. Первый всеукраинский гидрометеорологический съезд с международным участием, Одесса ОГЭКУ, 22-23 марта 2017 г. (Перелыгин Б.В.).
 2. 18-я международная научно-практическая конференция Современные информационные и электронные технологии, Одесса, 22–26 мая 2017 г., (Перелыгин Б.В.).
 3. Міжнародна науково-практична конференція. Соціум і науки про Землю. Запоріжжя ЗНУ, 21-23 вересня 2017 р. (Перелыгин Б.В.).
 4. 6-й Міжнародний радіоелектронний форум. Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку. МРФ–2017, Харків. ХНУРЕ, АНПРЕ. 24–26 жовтня 2017 р. (Перелыгин Б.В.).
 5. ХIII Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2017», Київ, 19-21 квітня 2017 р. (Ковальчук В.В., Цуркан А.В.)
 6. Всеукраїнська НПК молодих вчених «Теоретичні та прикладні аспекти застосування ін.формаційних технологій в галузі природничих наук», ОДЕКУ, Одеса 11 травня 2017р. (Ковальчук В.В. Цуркан А.В.)
 7. 7.  International Workshop “Nanomaterials”, Paris Univ., France, July 21, 2017. (Ковальчук В.В.).
 8. Workshop “Future of the Quantum Computer”, Krakow-Opole Univ., Poland, July 18, 2017. (Ковальчук В.В. Цуркан А.В.)
 9. Х міжнародна наукова конференція пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна “АКТУАЛЬНІ РОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОМЕХАНІКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТА”, Чернігів, 19-20 жовтня 2017р. (Ковальчук В.В.).
 10. Студентська наукова конференція ОДЕКУ, Одеса, 06.04.2017р., (Перелигін Б.В., Лімонов О.С., Вельміскін Д.І., Ковальчук В.В., Лавріненко Ю.В., Пономаренко О.Л., Гор’єв С.А., Пустовіт Т.М., Дяченко К.О. )
 11. Конференція молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 11.05.2017р. (Перелигін Б.В., Лімонов О.С., Вельміскін Д.І., Ковальчук В.В., Лавріненко Ю.В., Пономаренко О.Л., Гор’єв С.А., Пустовіт Т.М., Дяченко К.О. )
 12. Науково-методичні семінари кафедри (протягом 2017 року, Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Ковальчук В.В., Вельміскін Д.І., Лавріненко Ю.В, Пустовіт Т.М., Гор’єв С.А., Поноаренко О.Л., Дяченко К.О., Сергієнко А.В).
 13. Науково-технічні семінари кафедри (протягом 2017 року, Лімонов О.С., Перелигін Б.В., ковальчук В.В., Вельміскін Д.І., Лавріненко Ю.В, Пустовіт Т.М., Гор’єв С.А., Поноаренко О.Л., Дяченко К.О.,Сергієнко А.В).

8) Науково–дослідна робота кафедри

 • Фундаментальні з фінансуванням МОН – немає;
 • Прикладні з фінансуванням МОН – 1, «Розробка та дослідження системи метеорологічного радіолокаційного моніторингу причорноморського регіону України та вимог до її елементів», № ДР 0116 U 002509, 2016-2017 рр. Розробка: Розробка вимог до елементів системи метеорологічного радіолокаційного моніторингу причорноморського регіону України. Автори: Б.В. Перелигін, А.А.Свинаренко, О.В.Глушков, О.Ю.Хецеліус, Ю.В.Дубровська, Г.В. Романова, Д.І.Вельміскін, А.М. Лужбін, С. А. Гор’єв, Г. О. Боровська, І.В. Катинська, Т. М. Пустовіт, К.О. Дяченко. Основні характеристики, суть розробки: розроблений новий метод опису газів в атмосфері, запропонований сучасний локатор, вирішені питання побудови радіолокаційного допплерівського метеорологічного радіолокатора. Патенто-, конкурентоспроможні результати: запропонований допплерівський метеорологічний радіолокатор. Порівняння із світовими аналогами: аналогів немає. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Економія державних коштів на аналіз існуючої радіолокаційної мережі гідрометеороло-гічного призначення. Впровадження результатів роботи при плануванні побудови та розвитку гідрометеорологічної радіолокаційної системи моніторингу в Україні. Характеристика локатора визначає швидкість та відображення. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки: Український гідрометеорологічний центр, Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів. Стан готовності розробок: остаточний звіт. Результати впровадження: запропонований новий локатор.
 • Госпрозрахункові, гранти – немає;
 • Внутрішні (кафедральні) – 1, „Розробка структури радіолокаційної системи і засобів одержання та обробки метеорологічної інформації”, 0115U000633, термін проекту – 2015- 2019 рр. Eтап 3: Дослідження енергетики та геометрії радіолокаційного поля інформаційної системи моніторингу навколишнього середовища (1.01.2017-31.12.2017). Метою даного проміжного звіту є розробка методичних основ побудови наземної інформаційної системи моніторингу навколишнього середовища з використанням різних типів радіолокаційних засобів та обґрунтування шляхів розвитку системи радіозондування атмосфери. Зміст. Розробка методики побудови наземної радіолокаційної системи моніторингу навколишнього середовища. Удосконалення системи моніторингу навколишнього середовища за рахунок використання допплерівських метеорологічних радіолокаторів. Забезпечення споживачів метеоінформацією від систем радіозондування. Результати. Проведене районування території України з точки зору небезпечних гідрометеорологічних явищ з метою їх моніторингу за допомогою радіолокаційних станцій. Розроблені вимоги до просторового розміщення радіолокаційних засобів моніторингу. Розроблені вимоги до технічних характеристик радіолокаційних засобів моніторингу. Запропоновані рекомендації з методики побудови інформаційної радіолокаційної системи моніторингу навколишнього середовища.

9) Чисельність науково-педагогічних працівників, аспірантів кафедри, які приймають участь у виконанні НДР

Всього – 7, з них кафедральних – 7; бюджетних МОН – 5. Кількість студентів, які задіяні в виконанні НДР – 8, з них у кафедральних – 7 (Воронов О.А., Фомін О.С., Жигалов В.В., Петровський О.М., Татаров М.Г., Зуєв Р.О., Крижановаський С.С. МАГ-61); бюджетних МОН – 1 (Іонаш В.Ю., МК-61б).

10) Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

 • Виїзди наукових працівників за межі України з метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації, викладацької роботи: 1. Коvalchuk V.V., Tsurkan O.V., м.Opole (Wyzsca Szkola Zarzadzania I Administracji w Opolu; 3-x річний грант для проведення досліджень L.dz.553/WSZiA/2016 від 10.08.2016) у період з 18-го до 22 липня 2017 року. Проведення наукових досліджень за напрямками: а)  «Кластеризовані матеріали функціональної електроніки»; б) «Неруйнівні методи контролю складу речовини»; в) «Наноприлади з кластеризованими гетеропереходами». 2. Проведення лекцій за темами: «Nanocompound Elements of the Quantum Computer» Workshop “Future of the Quantum Computer”, Krakow-Opole Univ., Poland, July 18, 2017 та «Nanodevice with Nano-Cluster Film at the Solid State Surface» Workshop International Workshop “Nanomaterials”, Paris Univ., France, July 21,  2017.
 • участь у зарубіжних семінарах, конференціях – 3; V.V.Kovalchuk, A.Tsurkan Nanotechnology: nanocluster subsystem surrounded by matrix // International Workshop Workshop “Future of the Quantum Computer”, Krakow-Opole Univ., Poland, July 18, 2017. 2. V.V.Kovalchuk L.V.Dolinska  Pedagogical conditions of training of specialists of the technical profile to carrying out study in higher education school //International Workshop Workshop “Future of the Quantum Computer”, Krakow-Opole Univ., Poland, July 19, 2017. 3. V.V.Kovalchuk Nanodevice with Nano-Cluster Film at the Solid State Surface // International Workshop “Nanomaterials”, Paris Univ., France, July 21,  2017.

11) Науково-технічні заходи, що здійснювались спільно з науковими установами НАН України, відомчої приналежності та підприємствами

 • Угода про науково-технічну співпрацю між Одеським державним екологічним університетом і Гідрометеорологічним центром Чорного та Азовського морів.
 • Угода про науково-технічну співпрацю між Одеським державним екологічним університетом і Українським гідрометеорологічним центром.

–        Угода між Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля», м. Дніпро та Одеським державним екологічним університетом в галузі створення ракетно-космічної техніки.

12) Науково-дослідна робота студентів

Судентські семінари та гуртки, які працюють на кафедрі:

 • студентський науковий семінар – “Радіоелектроніка”
 • студентський науковий гурток – “Електротехніка та електроніка”.

Кількість наукових кредитів отриманих студентами за поданням кафедри до деканату – 49,7 (32 студ.).

Кількість наукових кредитів отриманих студентами за поданням кафедр до деканатів на загальну кількість студентів, яким нараховані наукові кредити (середньостатистичний  кредит) – 1,55

Кількість студентів, які прийняли участь в роботі:

 • студентського наукового семінару або гуртка – 40
 • студентської олімпіади за напрямком кафедри – немає, в першому турі – немає, в другому (всеукраїнському) турі – немає

Конкурси студентських наукових робіт – 9

 • в першому турі – 9
 • в другому (всеукраїнському) турі – 1

 

Наукові роботи на конкурс

Конкурс наукових робіт ОДЕКУ (перший тур)

 

 1. Фомін О.С. (МАГ-61) «Аналіз точності характеристик датчика вологості», науковий керівник: к.т.н., доц. Лавріненко Ю.В.
 2. 2. Воронов О.А. (МАГ-61) «Аналіз точностих характеристик ультразвукового анемометра на базі Arduino», науковий керівник: к.т.н., доц. Лавріненко Ю.В.
 3. Жигалов В.В. (МАГ-61) «Допплерівський метеорологічний радіолокатор з аналізом когерентного гетеродина», науковий керівник: к.т.н., доц. Вельміскін Д.І.
 4. Петровський О.М. (МАГ-61) «Точність радіолокаційних вимірювань», науковий керівник: к.т.н., доц. Вельміскін Д.І.
 5. Зуєв Р.О. (МАГ-61) «Розробка цифрового приймача допплерівської метеорологічної радіолокаційної станції», науковий керівник: к.т.н., доц. Вельміскін Д.І.
 6. Татаров М.Г. (МАГ-61) «Докодування відбитку зондуючого сигналу у приймачі РЛС», науковий керівник: к.т.н., доц. Гор’єв С.А.
 7. Коритнюк М.І. (МК-61 КЕЕМ) «Спектральний аналіз пісень різних виконавців з метою виявлення індивідуальних маркерів», науковий керівник: к.т.н., доц. Перелигін Б.В.
 8. Іонаш В.Ю. (МК-61 КЕЕМ) «Проектування радіолокаційного поля автоматизованої інформаційної системи моніторингу причорноморської області», науковий керівник: к.т.н., доц. Перелигін Б.В.
 9. Звонарьов О.Ю. (МК-61 КЕЕМ) «Аналіз проблем сучасного радіозондування та пошук шляхів його вдосконалення», науковий керівник: к.т.н., доц. Лавріненко Ю.В.

 

Всеукраїнський конкурс наукових робіт (другий тур)

 

 1. Іонаш В.Ю. (МК-61 КЕЕМ) «Проектування радіолокаційного поля автоматизованої інформаційної системи моніторингу причорноморської області», науковий керівник: к.т.н., доц. Перелигін Б.В.

 

Кількість студентів, які приймають участь у виконанні науково-дослідних робіт, які проводяться на кафедрі – 8.

13) Охоронні документи (патенти, корисні моделі, авторські свідоцтва) на результати науково-дослідних робіт

Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №74409 від 26.10.2017 р. Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка та дослідження систем метеорологічного радіолокаційного моніторингу Причорноморського регіону України та вимог  до її елементів». Етап 1: Розробка та дослідження загальносистемних рішень з побудови системи метеорологічного радіолокаційного моніторингу причорноморського регіону України (проміжний) Автори: Боровська Г.О, Вельміскін Д.І., Вербицький Д.В., Глушков О.В., Гор’ єв С.А. Дяченко К.О., Лавріненко Ю.В., Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М., Свинаренко А.А., Смірнова М.А., Флорко Т.О., Хецеліус О.Ю.


 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone