Наукова діяльність та міжнародне співробітництво кафедри економіки природокористування

Викладачі кафедри приймають участь в різних наукових конференціях (міжнародних, всеукраїнських та  університетських), керують підготовкою студентів до участі в студентських олімпіадах, студентських наукових конференціях та конкурсах студентських наукових робіт. Також наукова робота студентів здійснюється в науковому гуртку та студентському науковому семінарі з подальшою апробацією результатів досліджень на студентських наукових конференціях

Кафедра має наукові зв’язки з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса), Сумським державним університетом (м.Суми) (http://sumdu.edu.ua/ukr/), (http://econ.fem.sumdu.edu.ua/) Національним університетом водного господарства та природокористування (м.Рівне), Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки м.Луцьк  та Українським державним лісотехнічним університетом України (м. Львів), що забезпечує можливість проведення стажування та підвищення кваліфікації викладачами кафедри на базі відповідних установ, здійснення спільних науково-дослідних робіт та обмін досвідом щодо методичного забезпечення навчального процесу.

Кількість наукових конференцій, семінарів, в роботі яких приймали участь працівники кафедри:

З них:

 • Семінар «Ризики та загрози джерел забруднення» (на прикладі Нижньодунайського регіону), Одеська облрада, Одеса – м. Вилкове, Кілійський район Одеської обл., 22 жовтня 2014р. (Дем’яненко С.Г.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Стратегії розвитку екологічної освіти у ХХІ столітті», Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 27-28 березня 2014 р. (Губанова О.Р.);
 • Горбуновські читання на тему «Екологічні проблеми традиційних і альтернативних видів енергії», Чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Чернівці, 25 квітня 2014 р. (Губанова О.Р.);
 • Навчально-методичний семінар «Сучасний стан навчально-методичного забезпечення підготовки екологів», Херсонський державний університет, м. Херсон, 28-30 травня 2014р. (Губанова О.Р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідро екологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», ОДЕКУ, м. Одеса, 1-3 жовтня 2014р. (Губанова О.Р.);
 • Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», Центр екологічної освіти та інформації, м. Київ, 4-5 листопада 2014р. (Губанова О.Р.).
 • міжнародні (в Україні) :
 • Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів», м.Одеса , 1-3 червня 2016р
 • Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», м.Одеса, 16-18 червня 2015 р.(Поляничко О.В., Бунякова Ю.Я., Арестов С.В., Плетос С.В., Поліщук Т.М., Вартанян Г.В., Дем’яненко С.Г.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту», м.Львів, 25-26 вересня 2015р. (Поляничко О.В.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ефективні механізми та стратегії управління економікою: від рівня підприємств до рівня країн», Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, 21-22 березня 2014 р. (Поляничко О.В.);
 • Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки», Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, 26 квітня 2014 р. (Плетос С.В.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді», Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 24-25 квітня 2014 р. (Дем’яненко С.Г.);
 • ІІ Міжнародний екологічний форум «Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм», Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса, 25-26 вересня 2014 р. (Дем’яненко С.Г., Вартанян Г.В.);
 • Дев’ята міжнародна науково-практична конференція для викладачів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем : стан проблеми, перспективи», ОНУ ім. Мечникова, м. Одеса, 28-29 березня 2014 р. (Куваєва В.О.);
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд», Східноукраїнський інститут економіки та управління, м. Донецьк, 13-14 червня 2014 р. (Куваєва В.О.)
 • ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки», Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк, 29-30 травня 2014р. (Губанова О.Р., Вартанян Г.В.);
 • 3-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування», Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, 17-19 вересня, 2014р. (Губанова О.Р.);
 • VІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції», Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, 16-17 жовтня 2014 р. (Дем’яненко С.Г.).
 • ІІІ Международнаянаучно-практическаяконференция «Ukraine – Bulgaria – EuropianUnion : contemporarystateandperspectives (Украина – Болгария – Европейский Союз: современноесостояние и перспективы)», Варненскийэкономическийуниверситет – Херсонскийнациональныйтехническийуниверситет, г. Варна, Болгария, 11-17 сентября 2014 р. (Поляничко О.В.);
Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone