Наукова діяльність та міжнародне співробітництво кафедри гідроекології та водних досліджень

Сфера наукових інтересів кафедри включає вивчення кількісних і якісних характеристик водних об’єктів України в умовах глобальної зміни клімату. За останні роки в цьому напрямі виконані такі  науково-дослідні роботи:

 1. «Математичне моделювання гідроекологічного стану водних об’єктів України», 2009 – 2011 рр.
 2. «Оцінка багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману для розробки рекомендацій по збереженню його природних ресурсів», 2009 р.
 3. «Оцінка наповнення Хаджибейського лиману поверхневими водами і довгострокове прогнозування його стану у весняний період року», 2009г.
 4. «Стан гідрографічної мережі річки Великий Куяльник в умовах водогосподарських перетворень в її басейні», 2010 р.
 5. «Оцінка і розрахунок гідравліко-морфометричних характеристик водообміну в системі «Тилігульський лиман – Чорне море» для розробки рекомендацій по збереженню природних ресурсів лиману», 2010 р.
 6. «Оцінка водообміну в системі «русло-пойма-лиман» для розробки рекомендацій по заходах екологічного оздоровлення гирлової ділянки р.Днестр за рахунок згінно-нагінних явищ і біомеліоративних функцій плавнів», 2011 р.
 7. «Оцінка гідроекологічного стану верхньої частини Хаджибейського лиману від с. Егоровка до с. Алтестово і розробка рекомендацій по поліпшенню водного режиму і відновлення її біологічних ресурсів», 2011р.
 8. «Оцінка можливого альтернативного наповнення Куяльницького лиману водами Чорного моря, річки Дністер і інших лиманів і водних об’єктів», 2012р.
 9. «Оцінка можливих змін гідроекологічного режиму Куяльницького лиману під впливом глобальних кліматичних змін», 2012р.
 10. «Проведення гідроекологічної оцінки і розробка науково-обгрунтованих заходів по регулюванню стоку і розчищання русел річок Довбока і Кубанка», 2012р.
 11. «Посушливість клімату і результат його впливу на гідрологічний і гідроекологічний стан водних об’єктів України», 2011 – 2014 рр.
 12. «Гідроекологічний стан річок і водоймищ України в умовах антропогенного впливу», 2013-2017 рр.
 13. «Оцінка і прогноз наслідків антропогенного впливу на водні ресурси річок України», 2008-2012 рр.
 14. «Оцінка впливу екстремальних атмосферних явищ на окремі галузі економіки в умовах зміни клімату», 2012р.

В даний момент кафедра активно задіяна в проведенні спільно з рядом наукових установ 8 країн Європи наукового проекту 7-й Рамкової Програми Європейської Співдружності «Комплексне управління водними ресурсами і прибережною зоною в Європейських лагунах в умовах зміни клімату – Lagoons». В рамках проекту здійснюється дослідження Тилігульського лиману.

Результати досліджень використовуються в науково-навчальній роботі кафедри. Співробітники, студенти і магістри кафедри – активні учасники університетських, всеукраїнських, міжнародних наукових конференцій, при кафедрі регулярно працює студентські науковий гурток.

Велика увага надається розвитку науково – виробничих і творчих зв’язків з науковими і природоохоронними відомствами України і світу.

Протягом 2013 – 2017 рр. співробітники кафедри, студенти, аспіранти і магістри виконують науково-дослідну тему «Гідроекологічний стан річок та водойм України в умовах антропогенного впливу».

Також протягом 2016 р. проводяться роботи по моніторингу гідроекологічного стану Куяльницького лиману в межах виконання НДР «Комплексне управління водними ресурсами басейну Куяльницького лиману та його гідроекологічним станом в умовах господарської діяльності і кліматичних змін», в межах якої в 2015 р. підготовлена колективна монографія «Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману»: Монографія / за ред. Н.С.Лободи та Є.Д. Гопченка. – Одеса: ТЕС, 2016. – 332 с.

Останні новини з наукової роботи і міжнародної діяльності кафедри завжди доступні у вигляді фотоальбомів і відео сюжетів в соціальних мережах за посиланнями:

https://vk.com/gidroekologi,

https://www.facebook.com/groups/gidroekologi.

В сфері міжнародних відносин кафедра гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ має такі офіційні діючі договори:

 1. Договір про науково-технічне співробітництво з лабораторією ландшафтоведення Інституту Екології і Географії Академії наук Молдови;
 2. Договір про науково-технічну співпрацю з Департаментом наук про землю Інституту Архітектури і Наук про землю Університету СЕТІФ АНДР (Алжир) в області питань розрахунку та прогнозу характеристик стоку і охорони навколишнього середовища;
 3. договір про науково-технічну співпрацю з Департаментом Інфраструктури Факультету технологічних наук Університету Суринаму ім. Антона Кома в області гідроекології та гідрології ландшафтів, в тому числі морської узбережної та пляжної зони, що відносяться до дослідження впливу антропогенних і природних чинників, включаючи зміни глобального клімату, впливу на навколишнє середовище, вивчення процесів формування та розвитку водних екосистем;
 4. договір про науково-технічне співробітництво та Договір про підготовку фахівців з Державною Гідрометеорологічною службою Республіки Молдови. Науково-технічне співробітництво в області гідрології суші (процеси формування річного максимального стоку), гідроекології та охорони довкілля;
 1. договір про науково-технічне співробітництво та Договір про підготовку фахівців з Ростовським філіалом Російського державного гідрометеорологічного університету;
 2. договір про творчу співпрацю з ОАО «Севкавгипроводхоз», г.Пятигорск, Россия.

Співробітники кафедри приймали активну участь в проведенні Першого всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду з міжнародною участю (ОДЕКУ, 22-23 березня 2017 р.) з такими доповідями:

 1. «Моделювання оптимального режиму рівнів і мінералізації води Куяльницького лиману при надходженні морської води з Одеської затоки» (Гриб О.М., к. геогр. н., доц.);
 2. «Шляхи вирішення задач оцінки гідроекологічного стану малих водотоків Північно-західного Причорномор’я (на прикладі р.Барабой)» (Лобода Н.С., д. геогр. н., проф.; Яров Я.С., ст. викл.);
 3. «Дослідження ролі атмосферних процесів у формуванні гідрологічних явищ на основі методів багатовимірного статистичного аналізу» (Лобода Н.С., д. геогр. н., проф., Божок Ю.В., к. геогр. н., ас., Куза А.М., к. геогр. н., ас.) [файл 3];

Також співробітники кафедри прийняли участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції «Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України» (ОДЕКУ, 28-29 березня 2017 р.) з доповіддю на тему: «Наукова та практична складові при підготовці фахівців за спеціалізацією «Гідроекологія»» (Лобода Н.С., д. геогр. н., проф., Гриб О.М., к. геогр. н., доц.)

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone