Наукова діяльність та міжнародне співробітництво кафедри Іноземних мов

Наукові статті у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України,за участю молодих вчених:

 

Ivanchenko А.V. Subject-Object Correlations in the Ekphrasis Episodes of Fiction / A.V. Ivanchenko // Mova: Scientific and theoretical periodical publication / Editor-in-chief Yevgeniy N.Stepanov. – Odesa: Odessa National Mechnickov University, 2014. – No. 21. – P. 112 – 116.

 

Ivanchenko А.V. Structural and Compositional Peculiarities of Ekphrasis Complexes in Literary Text / A. Ivanchenko //  Odessa Linguistic Journal: scientific and practical journal / Editor-in-chief N.V. Petluichenko. – Odesa: National University Odessa Law Academy, 2014. – Ed. 4. – P. 99 – 101.

 

Ivanchenko A.V Structural, Compositional and Intercultural Peculiarities of Ekphrasis Complexes / A. Ivanchenko // De la lingvistica tradiţională spre sinergetica = From traditional to synergetic linguistics: In honorem Profesor Valentin Cijacovschi / Univ. Liberă Intern, din Moldova, Inst de Cercetări Filologice şi Interciilturale ; director publicaţie : Ana Ouţu; coord, şt.: Elena Prus, Victor Untilă ; consultant şt: Dragoş Vicol [et al] ; red. resp.: Inga Stomnov [et al]. – Ed. a 2-a.  – Chişinău : ULIM, 2015. –  P. 282 – 288.

 

Ivanchenko A.V.  Subject-Object  Correlations  in  Ekphrasis  Episodes of English Literary Texts / A. Ivanchenko // La Francopolyphonie: L’interculturalite et  l’hermeneutique  a  travers  la  linguistique,  la  litterature,  la  traduction  et la communication. – Chisinau : ULIM, 2015. – № 10, vol. 2. – P. 190–196.

 

Ivanchenko A.V. Structural and Semantic Peculiarities of Ekphrasis Complexes in Literary Text / A. Ivanchenko // Scientific Bulletin of International Humanitarian University. Series: philology. Collection of research works / Editor-in-chief I.V.Stupak. – Odesa: International Humanitarian University, 2015. – Ed.14. – P. 152 – 155.

 

Наукові конференції, в роботі яких приймали участь працівники кафедри:

 

XIX Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 17-18 квітня 2014 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури.

П’янова І.Ю., Шотова-Ніколенко Г.В. «Самоосвітня діяльність студентів як засіб формування знань з англійської мови».

 

ІІІ Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Філологія ХХІ століття: теорія, практика, перспективи».

Иванченко А.В. Субъектно-объектные корреляции в экфрасисных эпизодах художественного произведения.

 

XVIII Міжнародна наукова конференція, 18-19 квітня 2013 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури.

П’янова І.Ю., Шотова-Ніколенко Г.В. «Етап формування граматичних навичок з англійської мови: методичний аспект».

 

XVII Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців”, Одеса, 19-20 квітня, 2012 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури.

П’янова І.Ю., Шотова-Ніколенко Г.В. “Learning Strategies in Foreign Language Learning” (“Навчальні стратегії у вивченні іноземної мови”)

 

Навчально-методичнівидання:

1.Навчальний посібник з англійської мови. Напрямок підготовки –  «Комп’ютерні науки». Укладачі: П’янова І.Ю., Шаблій О.В. – Одеса, 2000. – 134 с.

  1. Збірник методичних вказівок з ділової англійської мови. Укладачі: П’янова І.Ю., Шаблій О.В. Одеса:ОГМІ, 2000. с. 98 с.
  2. П’янова І.Ю., Шаблій О.В. Навчально-методичний посібник з граматики англ. мови. – Одеса: «Екологія», 2006. – 424 с.
  3. Методические указания «Употребление лексики в современном академическом общении». Для студентов магистерского уровня подготовки и аспирантов. Направление подготовки: все направления. 2010 г. (Электронная интерактивная версия – hyd.osenu.org.ua)

 

Студентський семінар або гурток, який працює на кафедрі: Клуб «Лінгвокраєзнавство», науковий керівник — ст. викладач О.Ю.Куделіна, “Сучасна ділова англійська мова”, науковий керівник — ст. викладач О.В.Шаблій.

 

Участь в міжнародному науковому співробітництві.Співробітники кафедри (ст. викл. Шаблій О.В., доц. Шотова-Ніколенко Г.В. та викл. Попович І.І.) протягом останнього часу брали участь у програмах, що фінансуються Європейською Комісією – TEMPUS, ERASMUS+ і FP7.

Передусім, це такі науково-методичні проекти, як:

 

561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (Erasmus+ Programme, 2015-2018)

Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate – ECOIMPACT(«Адаптивне навчальне середовище для забезпечення компетенцій в галузі впливу місцевих погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум»)

Країни партнери: Фінляндія, Болгарія, Росія, Словаччина.

 

544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES (2013-2016)

QualificationsFrameworkinEnvironmentalScienceatUkrainianUniversitiesQANTUS

(Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах)

Країни партнери: Австрія, Бельгія, Італія, Іспанія, Польща, ФРН

 

511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR(2010-2014)

EnvironmentalGovernanceforEnvironmentalCurricula («Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища»)

Країни партнери: Австрія, Білорусь, Нідерланди,Польща, РФ, Словаччина, Угорщина

 

159173-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR (2010 – 14.01.2013)

EUBasedCourseinFoodstuffExpertise&QualityControl («Курс з експертизи і контролю якості харчових продуктів з урахуванням європейського досвіду»)

Країни партнери: Німеччина, Італія, Болгарія, Португалія.

 

159352-TEMPUS-FI-TEMPUS-JPHES  (2010-2013)

DevelopmentofQualificationFrameworkinMeteorologyQualiMet («Формування кваліфікаційних мереж в напрямку підготовки «Метеорологія»»)

Країни партнери: Фінляндія, Естонія, Данія, Італія, РФ.

 

CollaborativeprojectFP7-ENV-2011(2011-2014)

LAGOONSIntegratedwaterresourcesandcoastalzonemanagementinEuropeanlagoonsinthecontextofclimatechange (Комплексне управління водними ресурсами та прибережними зонами в контексті зміни клімату)

Країни партнери: Велика Британія, Іспанія, Норвегія, Польща, Португалія, РФ, ФРН

 

IntegratedhotspotsmanagementandsavingthelivingBlackSeaecosystemHOTBLACKSEA (Комплексне управління «гарячими» точками та збереження екосистеми Чорного моря)

Угода про надання гранту №2.2.1.72761.225 MIS-ETC 2303

Країни партнери: Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone