Наукова діяльність та міжнародне співробітництво кафедри метеорології та кліматології

1) Загальні відомості

На кафедрі на даний момент працює 11 науково-педагогічних працівників

 • докторів наук – 1;
 • кандидатів наук 8,

з них  молодих  вчених – 1

 • без наукового ступеня – 2,

з них молодих  вчених – 1.

2) Підвищення наукового рівня

Підготовлені та захищені:

Кандидатські дисертації у 2014-2015 н.р.:

Пішняк Д.В., наук. кер. Івус Г.П. «Термодинамічні та енергетичні умови розвитку мезомасштабних процесів у фронтальних зонах атмосфери», Спеціалізована Вчена рада ОДЕКУ, 19 червня 2014 р.

Єрмоленко Н.С. наук. кер. Хохлов В.М. «Просторово-часові характеристики посух в Україні за сучасних кліматичних умов» Спеціалізована Вчена рада ОДЕКУ, 15 травня 2015 р.

Кандидатські дисертація у 2015-2016 н.р.:

Зубкович С.О. наук. кер. Івус Г.П. «Взаимосвязь стихийных гидрометеорологических явлений и ветровых аномалий над территорией Восточной Европы». 10.09.2015 р.

Докторська дисертація у 2015-2016 н.р.:

Семенова І.Г. (консультант Польовий А.М.)

«Синоптичні та кліматичні умови формування посушливих явищ в Україні»  10.09.2015 р.

Кількість:

 • докторантів – 1
 • аспірантів – 5,  з них очно  –  1, заочно – 4    
 • пошукувачів –

3) Наукові публікації, участь у наукових конференціях, семінарах.

Наукові статті: загальна кількість –  39  

З них:

 • у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України –   14

за участю молодих вчених  (аспіранти, працівники) – 4

загальна кількість друкарських аркушів – 4,9

 • у зарубіжних наукових виданнях –  14

за участю молодих вчених  – 2

загальна кількість друкарських аркушів – 4,1

 • в тому числі, у зарубіжних виданнях, які входять до міжнародних науково-метричних баз даних (Scopus, Webometrics та інші)

усього одиниць – 2

загальна кількість друкарських аркушів – 1,4

кількість статей підготованих:

 • зі студентами – 8
 • студентами –

3.2 Тези, матеріали опублікованих доповідей на наукових конференціях, семінарах:

  загальна кількість –   39

на університетських –  12

3.3 Кількість наукових конференцій, семінарів, в роботі яких приймали участь працівники кафедри,

в цілому – 21 

 1. Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів, пам’яті професора Г.П. Дубинського, 10 –14 квітня 2014 р. –  Харків, 2014. (Зубкович С.О.)
 2. Міжнародна наукова конференція Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна – 2014. (Зубкович С.О.)
 3. XVII міжнар. наук.–практич. конф., «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта–наука–виробництво–2014»,13-14.11.2014 р. (Зубкович С.О.)
 4. III міжнар. наук. конф. «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»,
  26-27 лист. 2014р., Харків. (Зубкович С.О.)
 5. VIII Міжнар. заочна конф. «Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє». 28 листопада 2014р., Київ. (Зубкович С.О.)
 6. Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 7-9 жовтня 2014 р., Одеса. (Хоменко Г.В., Хохлов В.М., Івус Г.П., Нажмудінова О.М., Семергей-Чумаченко А.Б., Гурська Л.М. )
 7. 7. Международная интернет-конференция «Перспективы инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2014» (16-26 декабря 2014) (Міщенко Н.М.)
Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone