Наукова діяльність

Наукова робота Вид наукової діяльності Співавтори
«Застосування штучних нейронних мереж для обробки інформації в технічних системах моніторингу навколишнього середовища» Навчальний посібник. – одесса: ТЕС, 2014. – 217 с. Б.В. Перелигін

Т.Б. Ткач

  “Методи і засоби обробки моніторингової інформації. Частина 1 Способи і засоби одержання, обробки моніторингової інформації” Навчальний посібник. – Одеса: Екологія, 2010-234 с.

 

Перелигін Б.В., Кузніченко С.Д.
«Застосування інформаційних технологій для досліджень властивостей єдиного радіолокаційного поля системи моніторингу навколишнього середовища» Стаття. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції Миколаїв 15-18 травня 2014р. с. 139-141 Перелигін Б.В.
«Технологія радіолокаційного моніторингу навколишнього середовища та модель радіолокаційної вимірювальної систем для моніторингу» Стаття. Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми технічного регулювання та якості» Одеса 9-10 жовтня 2014р. с. 91-93 Перелигін Б.В.
«Комплекс для дослідження геометрії та енергетики єдиного радіолокаційного поля системи моніторингу навколишнього середовища» Стаття. Матеріали 7 міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні процеси і технології Інформатика – 2014» Севастополь 22-26 квітня 2014 с. 96-98 Перелигін Б.В., Бакалов А.А., Бритвина А.К., Іваннікова М.В.
«Результати Фур’є-аналізу даних палеореконструкції температури в центральній частині Гренландії» Стаття. Вчені записки РДГУ. – №32.- с. 83-93 Данова Т.Є., Перелигін Б.В
«Побудова анізотропного ідеального узгоджується граничного шару в тимчасовій області» Стаття. Вісник ОДЕКУ. – 2014. – №17. – с. 232-242 Лавріненко А.В., Лавріненко Ю.В.
Розробка методики створення цифрового рельєфу місцевості по топографічних картах Стаття. Вісник ОДЕКУ. – 2014. – №17. – с. 224-232 Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М.
«Оцінювання випадкових сигналів гідрометеорологічної інформації з використанням рекурентних алгоритмів адаптації» Стаття. Вісник ОДЕКУ. – 2014. – №17. – с. 242-249 Лімонов О.С., Пустовіт Т.М., Лімонов О.
«Вплив матричного оточення на спектри наночастинок» Стаття. Вісник ІАН України – 2014. – №1. – с. 81-83 Ковальчук В.В., Осипенко Д.С.
«Методи отримання матричного оточення нанокластеров» Стаття. Вісник ІАН України – 2014. – №1. –          с. 84-87 Ковальчук В.В., Панченко А.А.
«Трушков Г.В. Отримання наночасток під дією випромінювання »Стаття Стаття. Вісник ІАН України – 2014. – №1. –  с. 176-180 Сербов М.Г.,

Ковальчук В.В.

«Алгоритм і процес контролю побудови ненокла-стерні підсистеми речовини» Стаття. Вісник ІАН України – 2014. – №2. –  с. 77-82 Ковальчук В.В., Костенко В.Л., Панчеко А.А.
«Аналіз фільтра Калмана стосовно до відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу» Стаття. Український гідрометеорологічний журнал №11, 2012, с.58-67 Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М.
«Реалізація фільтра Калмана для відновлення ізогіпс при побудові карт цифрового рельєфу» Стаття. Український гідрометеорологічний журнал №11, 2012, с.68-76 Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М.
«Оцінка можливості використання різних топографічних даних для створення цифрового рельєфу місцевості» Стаття. Вісник ОДЕКУ, №16, 2013 Лімонов О.С.,  Перелигін Б.В.. Пустовіт Т.М.
«Розробка методики створення цифрового рельєфу місцевості по топографічних картах» Стаття. Вісник ОДЕКУ, №16, 2013 Лімонов О.С.,  Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М.
«Аналіз системи отримання та обробки результатів радіозондування і обґрунтування шляхом її розвитку» Стаття. Вісник ОДЕКУ, №16, 2013 Ситов В.Н., Лімонов О.С.,  Вельміскін Д.І., Лавріненко Ю.В., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М.
«Вибір межових умов для побудови моделей фотонно-кристалічних хвилеводів» Стаття. Вісник ОДЕКУ, №16, 2013 Лавріненко А.В., Лавріненко Ю.В.
«Дослідження цифрових узгоджених фільтрів в системах моніторингу навколишнього середовища» Стаття. Український гідрометеорологічний журнал №11, 2012, с.45-57

 

Лімонов О.С., Вельміскін Д.І., Дяченко К.О.
«Аналіз електронних моделей засобів вимірювання постійних напруг і струмів» Стаття. Збірник статей за матеріалами студентської конференції ОДЕКУ, 2013 Вельміскін Д.І., Кривошеєва Н.В.
«Аналіз можливостей використання навігаційних систем для визначення координат рухомих об’єктів» Стаття. Збірник статей за матеріалами студентської конференції ОДЕКУ, 2013 Вельміскін Д.І., Постриган Е.В.
Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone