Лабораторія АРМ-Еколога

Лабораторія є структурним  підрозділом кафедри екологічного права і контролю.

 

Зав.лабораторією «АРМ-еколога» – Грудев П.Х.
Технік  І категорії – Можина М.Ю.

Основні завдання навчальної лабораторії «АРМ – еколога»:

  • забезпечення практичних занять з метою отримання студентами практичних навичок з дисциплін кафедри;
  • забезпечення техніки безпеки в лабораторії працівників та студентів під час проведення занять;
  • види та обсяг практичних робіт з дисциплін визначаються завідувачем кафедри згідно робочих програм дисциплін й відповідно до технічних можливостей лабораторії;
  • допоміжний персонал, який складає лабораторію, здійснює підготовку вхідного матеріалу для лабораторних занять відповідно до розкладу;
  • поводити дослідження, направлені на подальше поліпшення використання технічних засобів на основі наукової організації праці та впровадження передового досвіду;
  • здійснювати вдосконалення та впровадження новітніх експертних систем і автоматизованих систем оцінки впливу антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище, нормативно – правового забезпечення охорони природи і природокористування в Україні та міжнародних актів;
  • забезпечувати технічні можливості для виконання курсових робіт, дипломних проектів та магістерських робіт;
  • проводити підвищення професійного рівня персоналу лабораторії шляхом технічного навчання, відвідування лекцій провідних викладачів кафедри, приймати участь в науково – методичних семінарах кафедри;
  • приймати участь у виконанні науково-дослідної роботи кафедри.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone