Оплата за мешкання в студентських гуртожитках ОДЕКУ


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський державний екологічний університет

 

 В И Т Я Г     З     Н А К А З У   № 106-ОД

 
 «Про встановлення вартості за мешкання  в студентських гуртожитках ОДЕКУ на новий 2017-2018 навчальний рік.»
 

      На підставі сумісного наказу Міністерства освіти і науки України,  Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України “Про затвердження  порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» від 23 липня 2010 року № 736/902/758, спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності» від 28 березня 2011 року № 284/423/173, Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1047, закону України «Про вищу освіту», рішення ректорату та відповідно до затвердженого кошторису ОДЕКУ

Н А К А З У Ю:

  1. Встановити наступні ціни за проживання в студентських гуртожитках Одеського державного екологічного університету (за одне ліжко-місце):

П. 1.1. Гуртожиток № 1 та гуртожиток № 2:

– студенти денної форми навчання  (бюджет) – 440 грн. на місяць, сплачують 4400 грн. – за навчальний рік з 01.09.2017 по 30.06.2018 р.;

– студенти денної форми навчання  (контракт) – 440 грн. на місяць, сплачують 4400 грн. – за навчальний рік з 01.09.2017 по 30.06.2018 р.;

П. 1.2. Учні факультету довузівської підготовки, які проходять курс навчання за умовами контракту (договору), студенти заочного факультету (під час заліково-екзаменаційних сесій при наявності ліжко-місць) – 440 грн. на місяць;

П. 1.3. Іноземні студенти, які проходять курс навчання за умовами контракту (договору) – 6000 грн. – (з 01.09.2017 по 30.06.2018 р.);

П. 1.4. Аспіранти, докторанти, а також здобувачі які проходять курс навчання за умовами контракту (договору) – 600 грн. за одне ліжко-місце на місяць;

П. 1.6. Оплата за мешкання студентів в гуртожитках університету здійснюється за весь період навчального року при поселенні (1.09.2017 – 30.06.2018 р), в деяких випадках – посеместрово, щомісячно (за згодою з адміністрацією та особистою заявою мешканця).

П. 4. Від оплати звільняються:

   –   діти-сироти   та   діти,  позбавлені   батьківського   піклування;

   –   діти   студентів   та співробітників віком до 10 років;

   –   курсанти кафедри військової підготовки, які знаходяться на повному державному  забезпеченні.

П. 5. На виконання наказу ОДЕКУ № 49 від 14.03.2017 р., керуючись Порядком та умовами надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 975 надати державну цільову підтримку:

       – у вигляді безоплатного проживання у студентських гуртожитках;

     – у вигляді пільгової оплати у розмірі 30% від граничного розміру оплати за проживання, визначеного у встановленому порядку.

П. 6. Поселення студентів у гуртожитки здійснюється при наявності квитанції про оплату за весь період навчального року на рахунок університету, в деяких випадках – (посеместрово) за згодою з адміністрацією університету та особистою заявою мешканця.

П. 8. За згодою з адміністрацією університету особи, які мешкають у гуртожитку – студент, аспірант, співробітник університету та інші категорії мешканців, можуть встановлювати власне додаткове обладнання (ауді-, відеотехніку-, комп’ютер, холодильник, телевізор тощо) з відшкодуванням витрат, пов’язаних з його експлуатацією у повному обсязі на комунальні послуги.

П. 9. У разі підвищення тарифів на комунальні послуги та зростання заробітної плати,  плата за проживання буде відкоригована згідно п. 5 Положення про оплату за проживання у студентських гуртожитках, відповідного рішення ректорату, погодженого з органами студентського самоврядування.

П. 10. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з НПР та РУ ОДЕКУ Крачковську М.А.

 

РЕКТОР                                                            С.М.Степаненко

 


 Оплата здійснюється на рахунок університету:

Одеський державний екологічний університет

65016, м. Одеса, вул.Львівська,15

 

Код  ЄДРПОУ 26134086,

МФО  820172 р/р 31254232214940,

Банк:

Державна казначейська служба  України, м. Київ

 

Призначення – за мешкання у гуртожитку № ______

(обов’язково вказується номер гуртожитку: № 1 або № 2)

 

За період – __ (вказується чітко період мешкання)

 

Прізвище, імя та по батькові повністю

 


 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone