Склад спеціалізованої вченої ради К 41.090.02


Згідно до Наказу МОН України від 09.03.2016 № 241 в Одеському  державному   екологічному   університеті утворено спеціалізовану вчену раду К 41.090.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальностями 11.00.08 «Океанологія» та 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» строком на два роки.

 

Cклад спецради

Голова ради:

1. Доктор географічних наук, професор ТУЧКОВЕНКО Юрій Степанович, проректор з наукової роботи, професор кафедри океанології та морського природокористування Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.08.

Заступник голови ради:

2. Доктор   геолого-мінералогічних наук, професор САФРАНОВ Тамерлан Абісалович, завідувач кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.11.

Вчений секретар ради:

3. Кандидат географічних наук, доцент САПКО Ольга Юріївна, доцент кафедри екологічного права і контролю Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.11.

 

Члени ради:

4. Кандидат географічних наук, доцент ВОЛКОВ Андрій Ігорович, докторант кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету, доцент, спеціальність 11.00.11.

5. Кандидат географічних наук, старший науковий співробітник ГАВРИЛЮК Раїса Володимирівна, доцент кафедри океанології та морського природокористування Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.08.

6. Доктор географічних наук, професор ГОПЧЕНКО Євген Дмитрович, завідувач кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.08.

7. Кандидат географічних наук ДЬЯКОВ Олег Анатолійович, старший науковий співробітник Громадського об’єднання «Центр регіональних досліджень», спеціальність 11.00.11.

8. Академік НАН України, доктор фізико-математичних наук ЄРЕМЕЕВ Валерій Миколайович, голова Міжвідомчої координаційної ради при Президії НАН України з питань морських досліджень і удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів в галузі морських наук, науковий керівник ДП «Науково-виробничий центр океанологічних досліджень і технологій НАН України», спеціальність 11.00.08.

9. Кандидат географічних наук, старший науковий співробітник КОМОРІН Віктор Миколайович, директор Українського наукового центру екології моря, спеціальність 11.00.08.

10. Доктор географічних наук, професор ІЛЬЇН Леонід Володимирович, завідувач кафедри туризму та готельного господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11.

11. Доктор географічних наук, професор ЛОБОДА Наталія Степанівна, завідувач кафедри гідроекології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.11.

12. Доктор географічних наук, професор ЛОЄВА Інеса Дмитрівна, завідувач кафедри екологічного права і контролю Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.11.

13. Доктор географічних наук, професор НЕКОС Алла Наумівна, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, спеціальність 11.00.11.

14. Кандидат фізико-математичних наук, доцент РУБАН Ігор Георгійович, доцент кафедри океанології та морського природокористування Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.08.

15. Кандидат географічних наук САХНЕНКО Ольга Ігорівна, старший викладач кафедри океанології та морського природокористування Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.08.

16. Доктор географічних наук, професор ХОХЛОВ Валерій Миколайович, проректор з науково-методичної роботи, професор кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.08.

17. Кандидат географічних наук, доцент ЧУГАЙ Ангеліна Володимирівна, декан природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету, спеціальність 11.00.11.

18. Доктор географічних наук, професор ЩИПЦОВ Олександр Анатолійович, директор ДП «Науково-виробничий центр океанологічних досліджень і технологій НАН України», спеціальність 11.00.08.


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone