Перелік заходів Програми, у виконанні яких прийняв участь Одеський державний екологічний університет за період з 2011 по 2017 рр.:

  1. Науково-дослідна робота «Стан гідрографічної мережі річки Великий Куяльник в умовах водогосподарських перетворень на її водозбірному басейні», термін виконання: 2010-2011 рр., державний реєстраційний номер 0110U008222, науковий керівник – академік ВШ, д. геогр. н., проф. Гопченко Є.Д.
  1. Науково-дослідна робота «Оцінка можливого альтернативного наповнення Куяльницького лиману водами Чорного моря, річки Дністер й інших лиманів і водних об’єктів», термін виконання: 2012-2013 рр., державний реєстраційний номер 0112U007605, науковий керівник – д. геогр. н., проф. Тучковенко Ю.С.
  1. Науково-дослідна робота «Оцінка можливих змін гідроекологічного режиму Куяльницького лиману під впливом глобальних кліматичних змін», термін виконання: 2012-2013 рр., державний реєстраційний номер 0112U007606, науковий керівник – д. геогр. н., проф. Лобода Н.С.
  1. Науково-дослідна робота «Проведення гідроекологічної оцінки та розробка науково-обґрунтованих заходів щодо регулювання стоку та розчистки русел річок Довбока та Кубанка», термін виконання: 2012-2013 рр., державний реєстраційний номер 0112U007607, науковий керівник – д. геогр. н., проф. Лобода Н.С.
  1. Науково-дослідна робота «Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки (гідрологічне обстеження) на 2016 рік», термін виконання: 2016 р., державний реєстраційний номер 0116U007903, науковий керівник – д. геогр. н., проф. Лобода Н.С.
  1. Науково-дослідна робота «Науково-дослідні роботи з обстеження русла річки Великий Куяльник», термін виконання: 2016 р., державний реєстраційний номер 0116U007904, науковий керівник – д. геогр. н., проф. Лобода Н.С.
  1. Науково-дослідна робота «Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки (гідрологічне обстеження) на 2017 рік», термін виконання: 2017 р., державний реєстраційний номер 0116U007903, науковий керівник – д. геогр. н., проф. Лобода Н.С.

Починаючи з 25 березня 2013 року для інформування в Інтернеті про виконання «Регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2018 роки» ректором Одеського державного екологічного університету д. ф.-м. н., проф. Степаненко С.М. створена та оновлюється сторінка «Спасение Куяльника» у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/SpasenieKualnika/).


Починаючи з 2015 року під керівництвом проф. Лободи Н.С. у складі науково-дослідної частини університету діє Проблемна науково-дослідна лабораторія «Комплексне управління водними ресурсами та гідроекологічним станом лиманів».


У 2015 р. для виконання науково-дослідних робіт і надання послуг, пов’язаних з гідроекологічним, гідрологічним, гідрохімічним й іншим моніторингом (у тому числі стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки), у складі науково-дослідної частини Одеського державного екологічного університету створено Науково-експертний центр моніторингу навколишнього середовища (керівник – доц. Гриб О.М.), який успішно сертифікований на відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005.

 


Share on Facebook1Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone