Післядипломна освіта на базі першої вищої освіти

Підготовка фахівців з отриманням «другої вищої освіти» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється на базі Центру післядипломної освіти (ЦПО) ОДЕКУ за такими спеціальностями:

073 Менеджмент

103 Науки про Землю (спеціалізації метеорологія, агрометеорологія, гідрологія)

101 Екологія

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

207 Водні біоресурси та аквакультура

Післядипломна освіта на базі першої вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр) здійснюється за денною та заочною формою навчання згідно з ліцензією (ліцензований обсяг – 190 осіб). ЦПО здійснює набір за спеціальностями (тривалість навчання – 1,5-2 роки). Плата за весь період навчання становить 15730 грн. По закінченні навчання видається диплом спеціаліста державного зразку.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone