Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд 22-23 березня 2017р.

ІНФОРМАЦІЯ

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

65016 м. Одеса, вул. Львівська 15

Одеський державний екологічний університет

Контакти:

Заступник голови Оргкомітету (0482) 35–73–71 (проректор з наукової роботи, проф. Тучковенко Юрій Степанович)

Заступник голови Оргкомітету (0482) 42–57–17 (директор Гідрометеорологічного інституту доц. Овчарук Валерія Анатоліївна)

 

Організаційні питання:

Хоменко Інна Анатоліївна моб. тел. (096) 459-95-80 (секретар Оргкомітету)

Прокоф’єв Олег Милославович моб. тел. (098) 587-53-57 (прийом матеріалів З’їзду)

Погорелова Марина Полікарпівна моб. тел. (067) 402-61-67 (розміщення учасників З’зду)

УМОВИ УЧАСТІ У З’ЇЗДІ

Для участі в роботі З’їзду необхідно

  • заповнити заявку на участь в З’їзді за приведеним зразком;
  • надіслати тези доповіді в електронному вигляді;
  • сплатити організаційний внесок у розмірі 250 грн, який включає збірник матеріалів З’їзду, програму, кофе-брейки та роздавальні матеріали.

Місце проведення З’їзду:

Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ)

 

Реєстрація учасників З’їзду відбуватиметься 21‑22 березня 2017 р. з 9:00 у навчальному корпусі №1 ОДЕКУ за адресою: м. Одеса, вул. Львівська, 15 (1 поверх).

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ.

  • Методологічні проблеми розвитку гідрометеорології як складової наук про Землю;
  • Організаційні проблеми у сфері гідрометеорологічної діяльності;
  • Роль гідрометеорології у вирішенні проблем загальнодержавного та регіонального розвитку, а також адаптації до змін клімату, що відбуваються;
  • Сучасні методи та технології гідрометеорологічних досліджень;
  • Інноваційні точки розвитку гідрометеорології;
  • Гідрометеорологічна освіта в Україні: проблеми та перспективи.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ.

Голова організаційного комітету:

Степаненко С.М. – ректор ОДЕКУ, д.ф.-м.н., проф.

Заст. голови організаційного комітету:

Тучковенко Ю.С. – проектор з наукової роботи, д.г.н., професор

Овчарук В.А. – директор Гідрометеорологічного інституту, к.г.н., доц.

Секретар:

Хоменко І.А.  –  доцент метеорології та кліматології, к.геогр.н.

Члени організаційного комітету:

Берлінський М.А. –  зав. кафедрою океанології та морського природокористування ОДЕКУ, д.геогр.н., проф.

Боровська Г.О. –  декан факультету магістерської та аспірантської підготовки, к.геогр.н., доц.

Гопченко Є.Д. – зав. кафедрою гідрології суші, д.геогр.н., проф.

Жигайло О.Л. – доцент кафедри агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів, к.геогр.н.

Івус Г.П. –  зав. кафедрою метеорології та кліматології, к.геогр.н., проф.

Перелигін Б.В. – зав. кафедрою автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища, к.теогр.н., доц.

Польовий А.М. –  зав. кафедрою агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів, д.геогр.н., проф.

Хохлов В.М. –  проректор з навчально-методичної роботи ОДЕКУ,         д.геогр.н., проф.

Шакірзанова Ж.Р. – проф. кафедри гідрології суші, д.геогр.н.

Крачковська М.А. –  проректор з НПД та СПП

НАДІСЛАТИ ТЕЗИ

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ.

24.01.17 р.           подання заявки на участь у З’їзді.

31.01.17 р.           останній день подання матеріалів доповідей для формування збірника.

10.02.17 р.           розсилка програми З’їзду.

21.03.17 р.           заїзд та реєстрація учасників З’їзду.

22-23.03.2017 р. пленарне та секційні засідання З’їзду.

НАДІСЛАТИ ЗАЯВКУ

Для заповнення заявки на участь в З’їзді пройдіть за посиланням: https://docs.google.com

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone