Підготовка студентів кафедра Іноземних мов

Найменування дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади; для сумісників місце основної роботи, посада Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом) Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою присвоєно, назва теми дисертації
1 Англійська мова П’янова Ізабела Юріївна Зав. каф., доцент ОДУ ім.І.І. Мечникова, 1969р., «Англійська мова та література»,

викладач англійської мови

Кандидат філологічних наук, 10.02.04 «Англійська філологія»,

доцент,  ОДУ ім. І.І. Мечникова, каф. іноземних мов, «Цільнооформленні модифікатори у сучасній англійській мові», 1986 р.

2 Англійська мова Шотова-Ніколенко Ганна Василівна Доцент ОНУ ім.І.І. Мечникова, 1996-2001р., «Англійська мова та література», філолог, викладач, магістр Кандидат філологічних наук, 10.02.01 «Філологія (мовознавство)», доцент, ОНУ ім.І.І. Мечникова, каф. іноземних мов, «Онімний простір романів Ю.І. Яновського» 2006р.
3 Англійська мова Баєва Валентина Михайлівна Ст.викладач ОДУ ім.І.І. Мечникова, 1977р., «Англійська мова та література», філолог-германіст, викладач англійської мови
4 Англійська мова Куделіна Ольга Юріївна Ст. викладач ОДУ ім.І.І. Мечникова, 1980-1985рр., «Англійська мова та література», філолог-викладач, перекладач
5 Англійська мова Попович Ірина Іванівна Викладач Полтавський державний педагогічнийінститут, 1988-1993рр., «Англійська мова та література», викладач англійської мови
6 Англійська, німецька  мови Іванченко Андрій Валентинович Викладач Херсонський державний університет (ХДУ),2004-2009 (ПМСО Англійська, німецька мова та література), спеціаліст, викладач англійської та німецької мови Кандидат філологічних наук, 10.02.04 «Германські мови»,

викладач, НУОЮА, каф. іноземних мов, «Лінгвостилістичні та функціональні особливості екфрасисних комплексів у художніх текстів», 2015 р.

7 Англійська, французька мови Янко Ілона Борисівна Викладач ОДУ ім.І.І. Мечникова, 1983-1988 рр., «Французька мова та література», філолог-викладач, перекладач, викладач французької мови
8 Англійська мова Гуляк Владислава Владимирівна Викладач Національний Університет «Одеська юридична академія», рік закінчення: 2013; спеціальність: «Право (громадська та господарська юстиція)»
9 Англійська мова Шаблій Олег Віталійович Ст. викладач ОДУ ім.І.І. Мечникова, 1985-1990р., «Англійська мова та література», філолог, викладач англійської мови
Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone