Підготовка студентів на кафедрі агрометеорології та агроекології

Кафедра агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів за наступними напрямками:

За напрямом «Гідрометеорологія»:

для рівня бакалаврів викладаються дисципліни:

– Агрометеорологічні прогнози;

         – Агрокліматологія;

– Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології;

– Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України;

         – Землеробство та рослинництво;

         – Основи агрометеорології;

– Сільськогосподарська метеорологія.

         Крім того вводиться нова дисципліна «Фізика ґрунтів».

для рівня спеціалістів за спеціальністю «Агрометеорологія» викладаються таки дисципліни:

         – Агрометеорологічні прогнози;

         – Агрокліматологія;

– Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю;

– Методи досліджень в агрометеорології;

– Моделювання продуктивності агрофітоценозів та вплив агрометеорологічних умов на розвиток шкідників та хвороб.

для рівня магістрів за спеціальністю «Науки про Землю» спеціалізації «Агрометеорологія» викладаються наступні дисципліни:

– Біологічні і екологічні основи формування продуктивності агроекосистем;

– Вплив кліматичних змін на галузі економіки України;

– Довгострокові агрометеорологічні прогнози;

– Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю;

– Моделювання продуктивності агрофітоценозів та впливу агрометеорологічних умов на розвиток шкідників та хвороб.

– Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування;

– Управління агроекосистем.

         Крім того вводяться нові дисципліни «Математичне моделювання природних процесів» та «Науки про Землю».

За напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»:

для рівня бакалаврів викладаються дисципліни:

         – Агроекологічний моніторинг та оптимізація агроекосистем;

         – Агрометеорологічні прогнози;

         – Агрокліматологія;

– Біологія;

– Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології;

– Екологічні основи землеробства та радіоекологія;

         – Сільськогосподарська метеорологія.

для рівня спеціалістів  за спеціальністю «Прикладна екологія та збалансоване природокористування» спеціалізації «Агроекологія» викладаються таки дисципліни:

         – Збалансоване природокористування в галузі;

 – Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю;

– Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур;

– Поводження з відходами в галузі;

– Ресурсозбереження та біотехнологія в АПК;

– Сучасні агрокліматичні дослідження;

– Сучасні моделі продуктивності агрофітоценозів.

для рівня магістрів за спеціальністю «Екологія» спеціалізації «Агроекологія» викладаються наступні дисципліни:

– Біологічні і екологічні основи формування продуктивності агроекосистем;

– Сучасні агрокліматичні дослідження;

– Довгострокові агрометеорологічні прогнози;

 – Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур;

– Поводження з відходами в галузі;

– Збалансоване природокористування в галузі;

 – Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю;

 – Моделювання продуктивності агрофітоценозів та впливу агрометеорологічних умов на розвиток шкідників та хвороб;

– Управління агроекосистем.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone