Підготовка студентів на кафедрі екологічного права і контролю

Освітньо-професійна програма підготовки за освітнім рівнем «бакалавр» включає перелік навчальних дисциплін, вивчення яких дозволять отримати певні компетентності, які зазначені у стандарті вищої освіти зі спеціальності «Екологія». Серед них:

 • Вступ до фаху;
 • Екологічна експертиза;
 • Заповідна справа;
 • Міжнародна екологічна діяльність;
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище;
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності;
 • Правові засади екологічного контролю;
 • Правові засади поводження з відходами;
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право;
 • Процесуально-правова відповідальність;
 • Раціональне природокористування;
 • Стратегія екологічної політики України;
 • Філософські аспекти екології.

Освітньо-наукова програма підготовки за освітнім рівнем «магістр» включає такі навчальні дисципліни:

 • спеціалізація «Екологічний контроль та аудит»:

Юридична відповідальність;

Екологічний контроль;

Екологічний аудит;

Екологічний менеджмент;

Економічна відповідальність за екологічні правопорушення;

Міжнародна екологічна діяльність;

Аналіз екологічної інформації;

спеціалізація «Заповідна справа»:

Геоінформаційні системи в екології

Юридична відповідальність;

Екологічний контроль;

Інтегроване управління природокористуванням;

Управління природо-заповідного фонду;

Система екологічних нормативів;

Наукова діяльність природно-заповідних фондів.

З освітньо-професійною програмою зі спеціалізації «Екологічна політика і право» спеціальності «Право» можна ознайомитись на веб-сторінки Циклу правових дисциплін .

Детальніші по всіх освітніх програмах можна ознайомитись на http://odeku.edu.ua/osvita/osvitni-programi/
Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone