Підготовка студентів на кафедрі фізичної підготовки

Підготовка гармонічно розвинутих, высококваліфікованих спеціалістів. Передбачається рішення слідуючих задач: виховання у студентів високих моральних, вольових та фізичних якостей, готовності до високовиробничої праці; збереження і укріплення здоров’я студентів, сприяння правильному формуванню і всесторонньому розвитку організму, підтримка високої працездатності на протязі всього періоду навчання; всестороння фізична підготовка студентів; професійно-прикладна фізична підготовка з урахуванням особливостей майбутньої трудової діяльності студентів; придбання студентами необхідних знань з основ теорії, методики і организації фізичного виховання і спортивного тренування; вдосконалення майстерності студентів-спортсменів; виховання у студентів переконаності у необхідності регулярно займатися фізичною культурою і спортом.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone