Підготовка студентів на кафедрі гідроекології та водних досліджень

Для отримання кваліфікації бакалавра студенти кафедри опановують базову   4-х річну програму підготовки і складають Державний іспит. Надалі, вони можуть отримати кваліфікацію магістра (поглиблений науково-педагогічний рівень підготовки, 2 роки). При цьому для кожного студента розробляється індивідуальний робочий навчальний план, в якому передбачаються основні навчальні дисципліни, терміни, зміст, методична забезпеченість, тема науково-дослідної роботи. Кожен студент отримує наукового керівника зі складу викладачів кафедри. Програма навчання побудована гнучко і заснована на індивідуальному графіку роботи для кожного студента. Наприкінці свого навчання студенти готують і захищають на засіданні Державної Екзаменаційної Комісії (ДЕК) свій дипломний проект (наукову магістерську роботу). Протягом усього періоду навчання виконувані студентами курсові, наукові роботи ув’язуються з темами їх дипломних (магістерських) робіт.

Магістри, крім основних навчальних предметів, слухають ряд спецкурсів з організації, проведення наукових досліджень, проходять додаткову навчальну практику за фахом і спеціальну асистентську педагогічну практику. Їх наукові роботи тісно пов’язані з кафедральної наукової тематикою, актуальними проблемами оцінки стану та охорони навколишнього середовища, повністю відповідають всім встановленим в Україні стандартам вищої освіти. Магістри беруть участь у роботі наукових конференцій, конкурсах наукових робіт, публікують результати своїх досліджень, беруть участь у наукових експедиціях, щорічних наукових звітах кафедри. Успішні випускники магістратури рекомендуються кафедрою до вступу в аспірантуру, мають більш широкі можливості в працевлаштуванні.

Для забезпечення навчального процесу в складі кафедри створена спеціалізована лабораторія «Геодезії, геофізики і водних досліджень», оснащена необхідними приладами, комп’ютерним класом, мультимедійною системою. Навчальний процес забезпечений методичними вказівками, конспектами лекцій та навчальними посібниками, а також сучасними приладами з усіх навчальних дисциплін. Широко використовуються допоміжні аудіо-відео матеріали, натурні дослідження під час польових практик та наукових експедицій. Ці ж дані широко використовуються в дипломному і курсовому проектуванні. Кафедра постійно розвиває міжнародні зв’язки. Щорічно викладачі та студенти беруть активну участь на міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах.

Сьогодні у світі дуже актуальна проблема нестачі якісної води, причому від вирішення цієї проблеми безпосередньо залежить виживання людини як біологічного і соціального суб’єкта. У зв’язку з глобальною зміною клімату, зростанням економіки та промисловості, збільшенням населення міст, розробкою нових родовищ корисних копалин зростає потреба в питній та технічній воді. Це викликає необхідність комплексного вивчення водних об’єктів, розробки наукових основ управління їх режимом і прогнозування кількісних і якісних змін.

Коло інтересів гідроеколога: вивчення гідролого-гідрохімічного і гідробіологічного режиму водних об’єктів; державний облік водних і біологічних ресурсів; виконання розрахунків водогосподарських і гідротехнічних комплексів; розробка і впровадження схем комплексного і раціонального використання, охорони та відновлення водних ресурсів; вирішення локальних і регіональних екологічних проблем; екологічна експертиза; моделювання стану водних екосистем; проведення комплексних водних досліджень; оцінка та нормування якості води. Результати досліджень використовують такі галузі економіки: енергетика, сільське господарство, річковий транспорт, водопостачання, меліорація, рекреація, рибне господарство, хімічна і нафтогазова промисловість.

Професія гідроекології відноситься до числа рідкісних, тут є вузька спеціалізація: «оперативники» забезпечують доведення інформації до споживачів; «режимники» здійснюють обробку даних спостережень та отримання річних і багаторічних характеристик режиму водних об’єктів; «польовики» проводять вимірювання на водних об’єктах; «камеральники» виконують обробку польових матеріалів у кабінетних умовах; «розраховувачі» проводять інженерні розрахунки та проектування. Найчастіше цим займаються одні й ті ж люди, які працюють у відповідних відділах природоохоронних та виробничих підрозділів різних відомств. Гідроекологи працюють в регіональних підрозділах Державної служби з надзвичайних ситуацій (Гідрометслужба), Державного водного агентства, органах санітарно-епідеміологічної служби, рибоохорони, регіональних управліннях з охорони навколишнього середовища, вишукувальних відділів науково-дослідних і проектних інститутів. Жоден проект, пов’язаний з будівництвом інженерних об’єктів, не може бути розроблений без проведення відповідних досліджень. Ґрунтуючись на їх результатах, в проектах враховується вплив клімату і водного режиму і, особливо, небезпечних гідрометеорологічних явищ. Іншим завданням проведення вишукувань є зниження негативних наслідків будівництва для навколишнього середовища.

Професія гідроеколога багатогранна, дана робота вимагає уважності і зібраності, адже іноді ціна помилки або неуважності буває занадто висока. За родом служби гідроекологи багато часу проводять у відрядженнях, експедиціях, на вишукуваннях. Регулярні спостереження проводяться в різних природних і погодних умовах в тісному контакті з живою природою, тому робота сприяє виробленню поваги до навколишнього середовища. А без любові до природи, без інтересу, без спраги пізнання навколишнього світу працювати в даній сфері неможливо. Саме динамічність роботи гідроеколога дає можливість бути ближче до природи, спостерігати і пізнавати її. Це ще й чудовий відпочинок від кабінетних справ, від комп’ютера, без якого вже неможливо обійтися, від повсякденної суєти, від задушливої ​​тісноти й шуму міста. Є ще одна причина цінувати польову роботу: вивчати гідроекологію неможливо без практики, що, також, можна сказати й про інші професії. І ще – польова робота вимагає певної фізичної та психологічної витривалості, адже доводиться взимку бурити і довбати лід, влітку спускати на воду човни, крутити лебідки, носити прилади і проби, ходити і плавати в експедиціях. Гідроеколог, маючи постійний контакт з водою, просто зобов’язаний дружити з нею: не бояться її, цінувати, розуміти, поважати, вміти плавати, переходити річки вбрід, управлятися з човном, ходити по льоду і в будь-який момент бути готовим до тих несподіванок, які часом підносить нам вода. Загалом, романтики в такій роботі з головою J.

Дослідження водних об’єктів проводиться натурно або з використанням математичних моделей, що описують їх властивості. Гідроекологи можуть спланувати, провести комплекс польових і камеральних досліджень, проаналізувати отримані результати з використанням сучасних методик. Для цього студенти в процесі навчання на кафедрі отримують різнобічну теоретичну і практичну освіту. Сучасний гідроеколог повинен мати міцні знання по комплексу гідрологічних, гідрохімічних, гідробіологічних дисциплін, розбиратися в суміжних науках. Вітається володіння іноземною мовою, так як Україна – учасник міжнародних водоохоронних програм. У процесі навчання студенти опановують теоретичними знаннями, які регулярно закріплюються на навчальних та виробничих практиках. При цьому студенти виробляють навички роботи з приладами, розрахунковими методиками математичного моделювання.

У роботі гідроеколога вкрай важливі знання, логічне мислення, акуратність, терплячість у виконанні численних польових і лабораторних досліджень, кропіткої трудомісткою експериментальної роботи, сміливість, вміння працювати в колективі. Розвиток математичного моделювання водних угруповань дає можливість більш точно виконувати оцінку якості води та ходу біологічних процесів в екосистемах, що значно підвищує інформативність і комплексність проведених наукових досліджень, але водночас підвищує вимоги до фахівців-гідроекологів. На даний момент рівень підготовки наших студентів відповідає висунутим роботодавцями запитам, однак колектив кафедри не зупиняються на досягнутому і постійно проводить роботу з розвитку та поглибленню підготовки студентів – гідроекологів. Тому варто розуміти, що робота фахівця-гідроеколога – творча. Адже багато що доводиться виконувати самому, працювати доводиться не тільки в офісі, а й на водних об’єктах (на човнах, катерах, вбрід) при систематичних або експедиційних дослідженнях в будь-яку погоду, взимку і влітку. Постійне спілкування з живою природою, практики, активну участь у польових та камеральних дослідженнях, універсальність і різноманітність вирішуваних завдань і застосування себе «після ВУЗУ» роблять професію гідроеколога дуже цікавою, потрібною і перспективною.

Важливою формою підготовки висококваліфікованих, ідейно зрілих фахівців, є навчальні практики. Вони покликані: закріпити отримані теоретичні знання, розвинути практичні навички їх використання, прищепити навички роботи в колективі, розвинути індивідуальну науково-дослідну діяльність.

На 1 курсі студенти кафедри проходять літню навчальну практику по геології. Протягом польового періоду студенти під керівництвом викладачів кафедри проводять експедиційні геологічні зйомки зсувних оголень гірських порід, спостерігають розвиток зсувних і абразійних процесів, екологічну ситуацію на одеському узбережжі.

На 3 курсі студенти проходять літні навчальні практики з гідрометрії і гідрохімії, топографо-геодезичним методам дослідження водних екосистем. Зазначені практики проводиться на базі навчально-наукової гідроекологічної лабораторії ОДЕКУ в селі Маяки на річці Дністер. Студенти вивчають прилади, методи і способи проведення польових водних досліджень (гідрометричних, гідрохімічних, топографічних).

На 4 курсі студенти проходять зимову навчальну практику за спеціальністю. У цей період організовуються експедиції на річки Дністер і Барабой, де студенти проводять комплексні гідрологічні, гідрохімічні, гідробіологічні дослідження. Обробка результатів спостережень проводиться на базі науково експертного центру моніторингу довкілля ОДЕКУ.

На 5 курсі магістри кафедри проходять науково-виробничу практику в наукових і виробничих організаціях України, де знайомляться з умовами реального виробництва, застосовують свої знання та вміння «в справі», беруть участь у роботі цих організацій. При цьому відбувається закріплення і поглиблення теоретичних знань, придбання виробничих навичок, досвіду самостійної роботи.

Магістри кафедри на 6 курсі проходять асистентську практику. В результаті магістри набувають навички планування, організації та проведення навчального процесу, розвивають вміння роботи зі студентами і приділяють особливу увагу підготовці майбутньої наукової магістерської роботи.

На сьогоднішній день на кафедрі гідроекології та водних досліджень створені всі умови для ефективного навчально-виховного процесу. Кафедра не стоїть на місці, а постійно розвивається і оновлюється. Понад 67 років кафедра гідроекології успішно виконує свою роботу з підготовки спеціалістів, магістрів, кандидатів наук. Дбайливо зберігаються славні традиції усіх поколінь випускників. Наші двері завжди гостинно відкриті для молодих людей, які бажають присвятити своє життя екологічній науці, придбати цікаву і потрібну професію, внести свій внесок у розвиток науки, а також раціонального використання природних ресурсів.

Кафедра гідроекології та водних досліджень здійснює підготовку студентів рівня вищої освіти «Бакалавр»:

галузь знань: 0401 «Природничі науки»;

напрям підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;

кваліфікація: 3439 «Організатор природокористування».

Перелік дисциплін, які викладаються кафедрою на РОВ «Бакалавр»

Кафедра гідроекології та водних досліджень здійснює підготовку студентів рівня вищої освіти «Магістр»:

галузь знань: 0401 «Природничі науки»;

напрям підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;

спеціальність:  8.04010602 Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галуззю «гідроекологія»)

кваліфікація: 2149.2 «Інженер з охорони навколишнього середовища».

Перелік дисциплін, які викладаються кафедрою на РОВ «Магістр»

Назва навчальної дисципліни
Математичне моделювання гідроекологічних систем
Дослідження водних екосистем методами ГІС
Водопостачання та водовідведення (гідроекологічні аспекти)
Гідроекологія підземних вод
Наукові дослідження за темою
Педагогічна практика

Науково виробнича практика

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone