Підготовка студентів на кафедрі хімії навколишнього середовища

Кафедра хімії навколишнього середовища переважно виконує загальноосвітні функції.

Головними навчальними дисциплінами кафедри є: «Хімія з основами біогеохімії», яку викладають для студентів еколого-економічного і природоохоронного факультетів спеціальності 101 «Екологія», «Загальна хімія» – для студентів гідрометеорологічного інституту спеціальності 103 «Науки про Землю».

Навчальні дисципліни «Хімія», «Гідрохімія і біохімія гідробіонтів» викладаються для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» природоохоронного факультету.

Для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ІV курсу шифр ПДВ Е-7 викладається дисципліна «Гідрохімічні дослідження водних екосистем».

Майже для всіх дисциплін використовують елементи дистанційної форми навчання.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone