Підготовка студентів на кафедрі менеджменту природоохоронної діяльності

Викладачі кафедри задіяні в освітніх програмах підготовки:

бакалаврів:

073«Менеджмент» (дисципліни:  «Системи технологій та Дослідження операцій», «Міжнародні економчні відносини», «Фінанси, гроші та кредит», «Статистика», «Облік і аудит», «Державне та регіональне управління», «Економіка і фінанси підприємства», «Теорія економічного аналізу», «Менеджмент і адміністрування», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Інформаційні системи в менеджменті», «Управління інноваціями», «Стратегічне управління», «Логистика», «Контролінг», «Розробка та прийняття управлінських рішень», «Бизнес-планування», «Самоменеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційні проблеми природоохоронної діяльності», «Податки та оподаткування»

По закінченні навчання студенту присвоюється кваліфікація – бакалавр з менеджменту.

074 «Публічне адміністрування»(дисципліни: «Системи технологій та Дослідження операцій», «Вступ до публічного адміністрування»,  «Підприємницька діяльність», «Інвестиційний менеджмент», «Фінанси, гроші та кредит», «Статистика», «Облік і аудит», «Державне та регіональне управління», «Економіка і фінанси підприємства», «Логістика», «Контролинг», «Розробка та прийняття управлінських рішень», «Інформаційні системи в менеджменті»,«Менеджмент і адміністрування», «Стратегічний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Бізнес-планування».

По закінченні навчання студенту присвоюється кваліфікація – бакалавр з публічного управління.

магістрів за спеціальностями :

073 «Менеджмент» (дисципліни «Ділове адміністрування», «Психологія управління», «Інформаційні системи і технології в управлінні», «Управлінське консультування», «Управління  проектами», «Фінансовий  менеджмент»).

По закінченні навчання студенту присвоюється кваліфікація – магістр з менеджменту.

074 «Публічне адміністрування» (дисципліни «Економіка і фінанси підприємств», «Бізнес-статистика та моделювання», «Менеджмент», «Інформаційні системи в менеджменті», «Інтегрована система управлінського та фінансового обліку», «Стратегічний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Маркетинговий менеджмент», «Управлінський облік», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Оцінка бізнесу та майна»)

По закінченні навчання студенту присвоюється кваліфікація – бакалавр з бізнес-адмініструванню.

081 «Право» (дисципліни: «Етіка державного управління», «Управління екологічними проектами»)

 Починаючи з листопада 2005 р. на кафедрі відкрита очна та заочна аспірантура за спеціальністю08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища“, яка має забезпечити підготовку висококваліфікованих кадрів для ОДЕКУ та інших вищих навчальних та дослідницьких закладів регіону.  У 2016р. отримано ліцензію  на підготовку фахівців з спеціальності: 051 Економіка  (Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища), для  здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone