Підготовка студентів на кафедрі українознавства та соціальних наук

Кафедра українознавства та соціальних наук забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

На рівні вищої освіти  «бакалавр»:

 1. Історія України та української культури (усі напрями);
 2. Філософія (напрями: «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»; «водні біоресурси і аквакультура»; «комп’ютерні науки»);
 3. Філософія, психологія (напрям: «менеджмент»);
 4. Психологія (напрям: «водні біоресурси і аквакультура»);
 5. Політологія, Соціологія (напрям: «менеджмент»);
 6. Політологія (зі зм.мод. «Соціологія») ( напрям: «гідрометеорологія»);
 7. Політологія (напрями: «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»; «водні біоресурси і аквакультура»; «комп’ютерні науки»);
 8. Українська мова (за професійним спрямуванням) (усі напрями);
 9. Українська мова для студентів-іноземців (усі напрями);
 10. Психологія ділового спілкування (напрям: «туризм»).

На освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст», «магістр»:

 1. Педагогіко-психологічні та методичні основи навчального процесу (спец. «екологія та охорона навколишнього середовища») «спеціаліст»:
 2. Психологія трудових відносин рибогосподарських колективів (спец. «Водні біоресурси і аквакультура»)  «спеціаліст», «магістр»:
 3. Теорія та практика ділового спілкування (напрям: ЕПП) «магістр».

На рівні PhD «доктор філософії» (аспіранти):

 1. Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності;
 2. Сучасні підходи до викладання у вищій школі.
Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone