ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Кафедра вищої та прикладної математики є одночасно загальноосвітньою і випускаючою, а також здійснює підготовку студентівз математичних дисциплін за наступними науково-освітніми рівнями (спеціальності: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 074 Публічне управління та адміністрування , 081 Право (екологічна політика и право), 101 Екологія, 103 Науки про Землю (гідрометеорологія), 104 Фізика та астрономія (оптика), 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютерні науки и інформаційні технології, 183 технології захистунавколишнього середовища, 207 Водні біоресурси и аквакультура, 242 Туризм).

– Бакалаври та магістри (І та ІІ науково-освітні рівні; всі спеціальності):

 1. Вища математика
 2. Лінійна алгебра
 3. Вища та прикладна математика
 4. Вища математики, теорія ймовірності, імовірнісні процеси та математична статистика
 5. Обчислювальні методи динаміки суцільних середовищ
 6. Математичні методи дослідження операцій
 7. Математичне моделювання природніх процесів (сумісно з кафедрою інформаційних технологій)

– Аспірантура (ІІІ науково-освітній рівень; спеціальність 113 – прикладна математика):

 1. Математична фізика класичних та квантових систем
 2. Обчислювальні методи динаміки класичних та квантових систем
 3. Фрактальна геометрія і теорія хаосу
 4. Квантова геометрія і динаміка резонансів
 5. Математичні та фізичні моделі квантових і нейромереж

– Аспірантура (ІІІ науково-освітній рівень; спец.01.01.07 – обчислювальна математика):

 1. Методи обчислювальної математики та математичної фізики
 2. Чисельні методи в квантовій геометрії та теорії хаосу
 3. Спеціальні розділи фахової підготовки

– Аспірантура (ІІІ науково-освітній рівень; спец. 104- фізика та астрономія (оптика)):

 1. Квантова оптика та лазерна фізика
 2. Обчислювальні методи оптики і динаміки квантових та лазерних систем
 3. Атомна оптика та спектроскопія
 4. Молекулярна оптика та спектроскопія
 5. Оптика та спектроскопія твердого тіла

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі забезпечені повним комплексом навчально-методичної літератури, у т.ч., підручниками, навчальними посібниками , конспектами лекцій, методичними вказівками (на українській, російській та англійській мовах; взагалі більш ніж 50 од.), зокрема, публікації останніх років:

 • Glushkov A.V., Khetselius O.Yu., Buyadzhi V.V., Fundamental of Pure Mathematics, Part 1 (підручник на англ. мові).- Odessa: OSENU.–324P.
 • -Glushkov A.V. , Khetselius O.Yu., Kruglyak Yu.A., Ternovsky V.B., Calculational Methodsin -Quantum Geometryand Chaostheory, P.3 Lecture’s Notes – Odessa: ТЕС, 2015.-180P.
 • Kruglyak Yu.A., Glushkov A.V., Prepelitsa G.P., Buyadzhi V.V., Calculational Methodsin Quantum Geometry and Chaostheory, P. 4. Lecture’s Notes – Odessa: ТЕС, 2015.-180P.
 • Glushkov A.V., Khetselius O.Yu., Svinarenko A.A., Buyadzhi V.V., Methods of computational mathematics and mathematicsl physics, P. Lecture’s Notes- Odessa: TEC, 2015.-180P.
 • Glushkov A.V., Kruglyak Yu.A., Yu., Buyadzhi V.V., Numerical methods in Quantum Geometry and Chaos theory, Part 1: Theory of many-body systems, Lecture’s Notes.- Odessa: OSENU, 2015.-164P.
 • Glushkov A.V., Khetselius O.Yu., Buyadzhi V.V., Serga I.N., Numerical methods in Quantum Geometry and Chaos theory, Part 2: New methods and algorithms, Lecture’s Notes- Odessa: OSENU, 2015.- 130P.
 • Glushkov A.V., Khetselius O.Yu.,Svinarenko A.A., Methods of computational mathematics and mathematicsl physics, P.2. Lecture’s Notes- Odessa: OSENU, 2015.-140P.
 • Glushkov A.V., Khetselius O.Yu., Svinarenko A.A., Vitavetskaya L.A., Mathematical Physics of Classical and Quantum Systems, Part 3: Relativistic Quantum Systems” (in old classification: Methods of Computational Mathematics and Mathematical Physics, P.3).-Lecture’s Notes-Odessa: OSENU.–-80P.
 • Glushkov A.V., Khetselius O.Yu., Svinarenko A.A., Chernyakova Yu.G., Fractal Geometry and a Chaos Theory, part 2: New methods and algorithms of Nonlinear Analysis, Lecture’s Notes- Odessa: OSENU.–92P.
 • GlushkovA.V., KhetseliusO.Yu., BuyadzhiV.V., Mathematical Methods of Operations Research, Lecture’s Notes- Odessa: OSENU.-2016.-100P.
 • Глушков О.В., Свинаренко А.А., Флорко Т.А., Сєрга І.М., Вища математика (МСГ-3).-Одеса: ОДЕКУ, 2015.-248С.
 • Глушков О.В., Чернякова Ю.Г., Вітавецька Л.А., Хецеліус О.Ю., Дубровська Ю.В., Серга І.М., Флорко Т.О., Башкарьов П.Г. , Вища математика. Частина ІІІ, Конспект лекцій.-Одеса: ОДЕКУ, 2016.-240С.
 • Глушков О.В.,  Флорко Т.О., Сєрга І.М., Буяджи В.В., Вища математика (МСГ-3), Конспект лекцій.-Одеса: ОДЕКУ, 2016.-150С.
 • Хецеліус О.Ю., Прикладна математика.- Одеса:ТЕС, 2014.-120С.
 • Глушков О.В., Чернякова Ю.Г., Вітавецька Л.А., Хецеліус О.Ю., Дубровська Ю.В., Лобода А.В., Середенко С.С., Конспект лекцій по курсу Вища математика (частина 1).-Одесса: Екологія, 2011.-320С.
 • Глушков О.В., Амбросов С.В., Хецеліус О.Ю., Ігнатенко Г.В.Свинаренко А.А., «Теорія ймовірностей та математична статистика».-Одесса: Екологія, 2011.-120С.
 • Глушков О.В., Вітавецька Л.А., Хецеліус О.Ю., Лобода А.В,, Флорко Т.О., «Математичне пргограмування» .-Одесса, ОДЕКУ, -98С.
 • Глушков О.В., Хецеліус О.Ю., Свинаренко А.А., Дубровська Ю.В., Сухарев Д.Є., Обчислювальні методи у прикладній екології.- Одеса, ОДЕКУ, 2011.-126С.
 • Глушков О.В., Сєрга І.М., Хецеліус О.Ю., Флорко Т.О., Вища математика (для агроекологів), конспект лекцій.- Одеса, 2011, 100С.
 • Глушков О.В., Хецеліус О.Ю., Свинаренко А.А., Обчислювальні методи динаміки суцільних середовищ.- Одеса:ТЕС, 2008.-152С.
 • Глушков О.В., Кругляк Ю.О., Чернякова Ю.Г.“Лінійна алгебра” , Одесса, ТЕС,
 • Хмель В.Ф., Шумлянский И.И., Глушков А.В., Горобец Н.Н., Кошевой В.М., «Теория и расчетантенн и устройствсверхвысоких частот» (з гріфом МОН України; Київ: Латстар, 2001)
 • та інші

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone