Підвищення кваліфікації

ЦПО пропонує слухачам короткочасні і довготривалі програми підвищення кваліфікації в галузі гідрометеорології, екології, менеджменту організацій, комп’ютерних наук  згідно з ліцензованим обсягом набору (250 осіб). У зв’язку з цим розроблено навчальні плани курсів підвищення кваліфікації за наступними темами:

– «Екологічна, радіаційна безпека, пожежо- та вибухонебезпечність в період здійснення операцій з металобрухтом»

–  «Радіоекологія, дозиметрія об’єктів навколишнього середовища та радіаційна безпека»

– “Охорона навколишнього середовища “

– “Еколого – економічні проблеми регіонального природокористування”

– “Прикладна екологія”

– “Екологія” для викладачів вузів

– “Оцінка стану та техногенного впливу автотранспортного комплексу на навколишнє середовище”

– “Розрахунок стоку наносів і розчинних речовин”

– “Охорона атмосферного повітря”

– “Метеорологія”

– “Агрометеорологія”

– “Гідроекологія”

– «Експериментальна метеорологія»

– «Гідрологія моря»

– «Метеозабезпечення народного господарства»

– «Метеозабезпечення авіації»

– «Гідрохімія»

– «Гідрографія»

 – «Гідрологія суші і гідрохімія»

– «Сучасний стан та основні напрями вдосконалення нормативної бази в області максимального стоку на річках України»

– “Проектування та експлуатація сучасних систем моніторингу навколишнього природного середовища”

– “Радіоекологія”

– “Менеджмент організацій”

– “Комп’ютерний дизайн”

– “Стихійні метеорологічні явища в Україні”

         Курси підвищення кваліфікації спрямовані на вдосконалення професійної діяльності фахівців для роботи на посадах керівників та провідних виконавців з гідрометеорології, менеджменту, екології та природокористування, інтернет-технологій, державного управління. В цьому випадку можлива організація індивідуальних курсів ПК.

         На замовлення можлива розробка програм та проведення навчання в ліцензованих напрямках підвищення кваліфікації.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone