Порядок атестації


     Для реєстрації необхідно надати документи в паперовому вигляді секретареві атестаційної комісії (каб. 611, НЛК№2, вул. Львівська, 15) не пізніше, аніж за 5 днів до початку атестаційної сесії. Час надання документів визначається за попередньою домовленістю із секретарем за відповідним контактним телефоном (див. вкладенку «Контакти»)

Перелік документів, що надаються:

  • заява (зразок заяви додається Додаток 1);
  • копія паспорта;
  • копії документів про освіту з додатками;
  • копія квитанції про оплату послуг.

Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та місце, визначені атестаційною комісією, і мати при собі документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

 

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ БЕЗ ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ТА НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ

 

     Отримання посвідчення про володіння державною мовою без проходження процедури атестації та на безоплатній основі можливе за умови звернення особи до керівника ВНЗ із заявою про видачу посвідчення (зразок заяви додається Додаток 2) та надання копії таких документів:

1) документи  державного  зразка  про  загальну  середню  освіту,  видані  до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;

2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра,магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;

4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями “Українська мова та література”; “Українська мова та література і іноземна мова”; “Філологія”.

Оригінал одного із зазначених вище документів мати при собі.


Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone