Порядок денний


Засідання методичної ради відбудеться 27 грудня 2018 р. о 12г.30 хв. у залі засідань (312к.)

Порядок денний

  1. Звіт про виконання планів видання підручників та навчальних посібників у 2018 р.
Доп. Соколенко О.Д.
2. Обговорення робочих навчальних планів для всіх рівнів підготовки (денної та заочної форм навчання) на 2019-20 н.р. Доп. Декани ф-тів

Бойченко Л.А.

3. Розгляд інформації про наявність в репозитарії підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, які видавались у 2010-18 рр. Доп. Хохлов В.М.
4. Нова редакція Положення про організацію освітнього процесу за заочною формою навчання ОДЕКУ. Доп. Хохлов В.М.
Різне

Архів:


 

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone